Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Químic, farmacèutic i cosmètic>Envasos primaris 15378
ISO 15378 Materials per a l'envàs primari de medicaments

ISO 15378 Materials per a l'envàs primari de medicaments

ISO 15378 Materials per a l'envàs primari de medicaments

​Garantia de qualitat i seguretat en envàs primari de medicaments. L'esquema de certificació de conformitat amb la norma ISO 15378 està dirigit als fabricants d'envàs primari de medicaments. Mitjançant aquest esquema de certificació es reforça la qualitat dels envasos primaris de medicaments a través d'un sistema de gestió de la qualitat de bones pràctiques de fabricació. Beneficis obtinguts: Garantia que l'organització compleix amb les Bones Pràctiques de Fabricació d'acord amb la norma ISO 15378. Estalvi de costos en reduir la càrrega d'auditories realitzades per part dels laboratoris farmacèutics. Millora els nivells de gestió, planificació, organització i control. Assegura la màxima qualitat i seguretat dels envasos primaris de medicaments. Accés a nous mercats mitjançant la certificació en una norma reconeguda internacionalment.

Aquesta certificació es pot integrar amb el sistema de gestió ISO 9001.
​Una vegada superat el procés d'auditoria, la seva organització obté: Un informe amb totes les troballes del procés d'auditoria. El Certificat AENOR de compliment amb la norma ISO 15378