Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Químic, farmacèutic i cosmètic>Fabricació productes cosmètics
Certificació Cosmètica Natural i Fabricació de Productes Cosmètics ISO 22716
Certificació de bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics ISO 22716

Certificació Cosmètica Natural i Fabricació de Productes Cosmètics ISO 22716

Certificació Cosmètica Natural i Fabricació de Productes Cosmètics ISO 22716

Garantia de qualitat i seguretat en productes cosmètics. La norma UNE - EN ISO 22716:2008 proporciona directrius per a la producció, control, emmagatzematge i expedició de productes cosmètics. Aquestes directrius aborden aspectes relacionats amb la gestió dels factors humans, tècnics i administratius que afecten la qualitat del producte. Les bones pràctiques de fabricació (BPF) constitueixen el desenvolupament pràctic del concepte d'assegurament de la qualitat i estan basades en un criteri científic sòlid i en les avaluacions de risc. L'objectiu d'aquestes directrius de BPF és definir les activitats que permetin obtenir un producte que compleixi les característiques definides.

Beneficis per a la vostra organització: garantia que l'organització compleix les bones pràctiques de fabricació exigides pel Reglament 1223/2009. Millora els nivells de gestió, planificació, organització i control. Fomenta la millora contínua. Assegura la màxima qualitat i seguretat dels productes.

Beneficis per als vostres clients: millora la imatge dels productes que s'ofereixen. Genera confiança entre els clients i consumidors. Accés a nous mercats mitjançant una norma reconeguda internacionalment.

COSMÈTICA NATURAL

Nova certificació AENOR en Cosmètica Natural. Dirigida a la indústria cosmètica, aquesta certificació referma el compromís amb l'ús d'ingredients naturals o d'origen natural, ja que verifica el % d'aquests ingredients que contenen els productes d'acord amb les directrius establertes a les normes UNE-ISO 16128 parts 1 i 2 mitjançant un model propi d'AENOR.

Per què és necessària la certificació en Cosmètica Natural d'AENOR?

  • Dona transparència ja que es basa en un estàndard ISO impulsat pel sector cosmètic, com és l'ISO 16128 (part 1 i part 2).
  • Dona resposta a una tendència del consumidor d'abast mundial.
  • Cada cop més, el llançament de nous productes cosmètics es vincula a l'ús d'ingredients d'origen natural.
  • Permet fer ús de la marca AENOR al producte, cosa que dona confiança al consumidor i en facilita l'elecció.

La certificació de bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics està destinada a la indústria cosmètica. És aplicable a organitzacions de qualsevol mida que duguin a terme activitats de producció, control, emmagatzematge i expedició de cosmètics.

La certificació de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 22716 és compatible i complementària amb la certificació ISO 9001.


Una vegada superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • Certificat AENOR de bones pràctiques de fabricació (BPF) de productes cosmètics.
  • Llicència d'ús de la marca AENOR Bones pràctiques de fabricació (BPF) de productes cosmètics.
  • Certificat AENOR de Cosmètica Natural.
  • Llicència d'ús de la marca AENOR Contingut natural o Contingut d'origen natural al producte final.

AENOR porta emès nombrosos certificats de Bones pràctiques de fabricació de productes cosmètics de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 22716, en les principals empreses d'aquest sector.


Curs: Bones pràctiques en la fabricació de productes cosmètics (GMP) segons l'ISO 22716

Gestió de les reclamacions