Salta navegació principal
Certificació d'accessibilitat web
Certificació d'accessibilitat per a llocs web

Certificació d'accessibilitat web

​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Internet per a tothom: un desafiament global, una exigència legal, un compromís de tothom

L'accessibilitat permet l'accés al web i els seus continguts independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, localització geogràfica i capacitats dels usuaris. Cobreix la majoria de les discapacitats que poden tenir les persones (deficiències físiques, visual, auditiva i cognitiva), i també les necessitats de les persones d'edat avançada. És per això un element bàsic per a la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.

El fet de desenvolupar un web accessible té altres beneficis addicionals, com millorar la usabilitat i el posicionament en els cercadors, la reutilització de continguts i interoperabilitat, redueix la càrrega en el servidor i l'amplada de banda necessària, etc.

La marca AENOR N d'accessibilitat TIC és una garantia per a les organitzacions, els usuaris i els responsables web que les pàgines d'Internet són i es mantenen accessibles.

Algunes de les seves característiques són:

 • Permet certificar els nivells d'accessibilitat AA i AAA, per a la norma UNE 139803 Requisits d'accessibilitat per a continguts web i, per això, de les pautes d'accessibilitat del WAI (Web Accessibility Initiative)).
 • Reflecteix el compliment del nivell d'accessibilitat exigit per la legislació (nivell AA).
 • S'aplica a qualsevol mena de contingut, amb especial èmfasi en els continguts web als quals s'accedeix mitjançant aplicacions d'usuari.
 • La certificació inclou la realització d'una inspecció tècnica d'accessibilitat, la revisió del pla d'accions per corregir els problemes identificats i la verificació de les correccions realitzades. A més, es revisarà el back office o sistema de gestió de l'accessibilitat.
 • Inclou la realització de verificacions semestrals del nivell de compliment dels requisits d'accessibilitat i la revisió de les correccions fetes.
 • Inclou la realització d'auditories anuals de la metodologia de manteniment o sistema de gestió de l'accessibilitat, de conformitat amb els requisits establerts per AENOR al Reglament RP A90.01.
 • Organitza i aglutina els compromisos, el coneixement i l'experiència d'AENOR, Fundació CTIC i ESI pel que fa a l'accessibilitat web.

Aquesta certificació s'adreça als propietaris i/o responsables del manteniment de l'accessibilitat del web, i concedeix el dret a identificar el web fent servir la marca N d'AENOR d'accessibilitat.

La norma UNE 139803 és d'àmbit general, i aplicable a qualsevol web, encara que la legislació espanyola estableix requisits per al seu compliment a les següents organitzacions:

 • Administracions Públiques.
 • Entitats i empreses que gestionin serveis públics, especialment els que tinguin caràcter educatiu, sanitari i serveis socials.
 • Qualsevol web que compti amb finançament públic.
 • Empreses que presten serveis de comunicacions electròniques, serveis financers, subministrament d'aigua, gas o electricitat, agències de viatges, transport de viatgers, activitats de comerç al detall.

L'auditoria al sistema de gestió d'accessibilitat es pot fer integrada amb l'auditoria ISO ​​9001.

 • El certificat AENOR d'accessibilitat TIC.
 • La llicència d'ús de la marca AENOR d'accessibilitat TIC, amb què s'identifica el web certificat.
Marca AENOR d'Accessibilitat TIC

Marca AENOR d'accessibilitat TIC​


AENOR ha emès 40 certificats d'accessibilitat web, entre els quals cal destacar la certificació dels webs d'administracions públiques i entitats públiques, entitats financeres, empreses de desenvolupament web, multinacionals, etc.