Salta navegació principal
Certificació accessibilitat universal puntual
Conformitat de llocs o continguts web accessibles

Certificació accessibilitat universal puntual

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Internet per a tothom: un desafiament global, una exigència legal, un compromís de tothom

L'accessibilitat permet l'accés al web i els seus continguts independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, localització geogràfica i capacitats dels usuaris. Cobreix la majoria de les discapacitats que poden tenir les persones (deficiències físiques, visual, auditiva i cognitiva), i també les necessitats de les persones d'edat avançada. És per això un element bàsic per a la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.

El fet de desenvolupar un web accessible té altres beneficis addicionals, com millorar la usabilitat i el posicionament en els cercadors, la reutilització de continguts i interoperabilitat, redueix la càrrega en el servidor i l'amplada de banda necessària, etc.

El certificat de conformitat per a l'accessibilitat de llocs web s'adreça a les organitzacions que volen garantir l'accessibilitat d'un desenvolupament, contingut o lloc web, i tant per a qui el fa com per a qui el contracta o recepciona. Es tracta d'una certificació puntual que no incorpora requisits de seguiment del nivell d'accessibilitat del web.

Algunes de les seves característiques són:

 • Permet certificar els nivells d'accessibilitat AA i AAA, per a la norma UNE 139803 requisits d'accessibilitat per a continguts web​ i, per això, de les pautes d'accessibilitat web WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), i l'UNE-EN301549 V1.1.1: 2014​ Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la contractació pública a Europa.
 • Reflecteix el compliment del nivell d'accessibilitat que exigeix la legislació a empreses, organismes i administracions públiques, en el moment de la seva concessió. Per això, no inclou requisits de seguiment periòdic del web i/o contingut web certificat.
 • Està pensat per demostrar el compliment de la norma en les relacions client / proveïdor.
 • S'aplica a qualsevol mena de contingut, publicat o per publicar, amb especial èmfasi en els continguts web als quals s'accedeix mitjançant aplicacions d'usuari. Per ex. es pot aplicar a un lloc web complet, o a parts i seccions d'aquest, així com a plantilles i a qualsevol tipus de contingut que s'hagi de publicar.
 • Inclou la realització d'una inspecció tècnica d'accessibilitat, la revisió del pla d'accions per corregir els problemes identificats i la verificació de les correccions efectuades.
 • Organitza i aglutina els compromisos, el coneixement i l'experiència d'AENOR, Fundació CTIC i Tecnalia respecte a l'accessibilitat web.

Aquesta certificació s'adreça als desenvolupadors de continguts web i als propietaris i/o responsables que els contracten, i concedeix un certificat acreditatiu de la superació del nivell d'accessibilitat declarat a data de concessió de la certificació.


La norma UNE 139803 és d'àmbit general, i aplicable a qualsevol web, encara que la legislació espanyola estableix requisits per al seu compliment a les següents organitzacions:

 • Administracions Públiques.
 • Entitats i empreses que gestionin serveis públics, especialment els que tinguin caràcter educatiu, sanitari i serveis socials.
 • Qualsevol web que compti amb finançament públic.
 • Empreses que presten serveis de comunicacions electròniques, serveis financers, subministrament d'aigua, gas o electricitat, agències de viatges, transport de viatgers, activitats de comerç al detall.
 • Plataformes de teleformació per a l'obtenció de certificats de professionalitat.
 • Pàgines suport o canal per a les xarxes socials en línia.
 • Aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

El certificat AENOR de conformitat per a accessibilitat de llocs webs.

No es ​concedeix la utilització de cap logotip.​

AENOR, que inicia la certificació aquest any 2007, ha fet la certificació de més de 15 webs, entre les quals cal destacar la certificació de portals web complets i, en algun cas, de les plantilles que s'utilitzaran per al desenvolupament web, i de documents en format PDF i multimèdia que es pengen al web.​