Salta navegació principal
ISO 20121 Sistemes de gestió d'esdeveniments sostenibles
Certificat Sistemes de gestió d'esdeveniments sostenibles ISO 20121

ISO 20121 Sistemes de gestió d'esdeveniments sostenibles

ISO 20121 Sistemes de gestió d'esdeveniments sostenibles

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificar la sostenibilitat en els esdeveniments

Els esdeveniments tenen un impacte ambiental, econòmic i social en l'àmbit geogràfic en què es realitzen. Per tant, la introducció de criteris de sostenibilitat en tot el cicle de vida d'un esdeveniment, des de l'etapa d'organització fins al llegat que deixa l'esdeveniment, és d'enorme importància.

La norma UNE-EN ISO ​20121:2013​​​ especifica els requisits d'un sistema de gestió de la sostenibilitat per a qualsevol tipus d'esdeveniment o activitat relacionada amb aquest. Així, ofereix criteris per a les diferents etapes i activitats: disseny, planificació, realització, implementació, revisió i activitats posteriors a l'esdeveniment sostenible.

Aquesta norma no té com a objecte la certificació de l'esdeveniment, sinó la certificació del sistema de gestió de les organitzacions que s'encarreguen dels esdeveniments amb la finalitat d'assegurar que els inclosos en l'abast es gestionen de conformitat amb criteris de sostenibilitat.

Beneficis:

  • Demostració davant de tercers del compromís públic i ètic amb la societat, el medi ambient i la sostenibilitat
  • Reducció de costos gràcies a la reducció en el consum de recursos (aigua, energia, etc.) i l'optimització dels processos per fer-los més eficients.
  • Millora del control de la cadena de subministrament.
  • Augment de la competitivitat i accés a nous mercats cada vegada més exigents i especialitzats que cerquen un valor afegit, com poden ser els relacionats amb el respecte ambiental, les sensibilitats religioses o els valors ètics.​

Aquest certificat és aplicable a qualsevol organització que vulgui establir, implementar, mantenir i millorar un sistema de gestió de la sostenibilitat d'esdeveniments. En particular, a les organitzacions que gestionen esdeveniments sostenibles i/o els subministren productes i serveis.

Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • El certificat AENOR de sistemes de gestió de la sostenibilitat d'esdeveniments.
  • la llicència d'ús de la marca AENOR RS de sostenibilitat d'esdeveniments.​
Marca AENOR RS Sostenibilitat d'Esdeveniments

Marca AENOR RS sostenibilitat d'esdeveniments