Salta navegació principal
Certificació d'esdeveniments
Certificació d'esdeveniments

Certificació d'esdeveniments

Certificació d'esdeveniments
Rastre carboni calculat
Rastre carboni reduït
Rastre carboni compensat


Certificació d'esdeveniments sostenibles i compromesos davant la COVID-19

​Tots els esdeveniments tenen un impacte ambiental, econòmic i social en l'àmbit geogràfic i segons les circumstàncies en les quals es fan. Per tant, resulta d'enorme importància tenir en compte tantcriteris de sostenibilitat en tot el cicle de vida d'un esdeveniment, des de l'etapa d'organització fins al llegat, com les mesures adoptades en el compromís per evitar la propagació de la COVID-19, o la transparència en el càlcul i la comunicació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que deixa el propi esdeveniment, entre d'altres.

AENOR té tres solucions per a la certificació d'esdeveniments:

     1. Verificació de protocols davant la COVID-19 en esdeveniments

Aquesta verificació té com a objectiu ajudar les organitzacions amb una eina que generi el més gran nivell de garantia possible en l'organització dels seus esdeveniments, per poder demostrar així davant de clients, empleats i públic en general el compromís per evitar la propagació de la COVID-19. A AENOR som pioners a verificar les mesures davant la COVID-19.

Aquesta verificació comprova que els protocols establerts per una organització per al desenvolupament d'un esdeveniment han estat elaborats partint d'una metodologia establerta (similar a la de protocols davant COVID-19, però amb diferències rellevants en el procés), prenent com a base una anàlisi de riscos prèvia i la documentació sectorial existent.

Hi ha una valoració documental prèvia i una altra de presencial in situ durant la celebració de l'esdeveniment, per contrastar si aquest s'està fent d'acord amb aquesta premissa.

2. Certificació d'esdeveniments sostenibles

La norma UNE-ISO 20121:2013 especifica els requisits d'un sistema de gestió de la sostenibilitat per a qualsevol tipus d'esdeveniment o d'activitat relacionada amb aquest.

Aquesta norma no té com a objecte la certificació de l'esdeveniment, sinó la certificació del sistema de gestió de les organitzacions que s'encarreguen dels esdeveniments amb la finalitat d'assegurar que els inclosos en l'abast es gestionen de conformitat amb criteris de sostenibilitat.

Entre els seus beneficis hi ha la demostració del compromís públic i ètic amb la societat, el medi ambient i la sostenibilitat; la reducció de costos, gràcies a la reducció en el consum de recursos i a l'optimització dels processos, i un augment de la competitivitat i l'accés a nous mercats més conscienciats amb el respecte ambiental, les sensibilitats religioses o els valors ètics.

3. Verificació de la petjada de carboni d'un esdeveniment

La petjada de carboni d'un esdeveniment permet determinar, avaluar i comunicar el seu efecte en el canvi climàtic. Hi ha diverses normes, referencials i guies per al càlcul de la petjada de carboni d'un esdeveniment. Per exemple, GHG Protocol, ISO 14064, etc.

L'objecte de la verificació és assegurar, de forma independent a través de l'informe d'emissions elaborat, que la declaració relativa a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle és completa, és a dir, exacta, coherent, transparent i sense discrepàncies notables.

Les verificacions de petjades de carboni d'esdeveniments poden ser, complementàriament, de tres tipus:

  • CO2 calculat
  • CO2 reduït
  • CO2 compensat / carboni neutre

Entre els seus beneficis hi ha l'augment de la credibilitat, la coherència i la transparència de la quantificació, el seguiment i l'informe de GEH, el reconeixement per actuació primerenca, així com el reforç de l'organització com a socialment responsable.

Cursos relacionats:

Normes relacionades:


Aquestes tres solucions AENOR són totalment integrables entre si.

A més, protocols davant la COVID-19 en esdeveniments s'integra amb la certificació de l'organització en Protocols davant la COVID-19.

També, AENOR ofereix el servei de verificació de la petjada de carboni de les organitzacions. 

Una vegada superats els processos d'avaluació en cada cas, de conformitat amb els requisits/mesures establerts, l'organització obté:

  • Declaració de verificació de protocols davant la COVID en esdeveniments i un informe de verificació amb el resultat de favorable/no favorable sobre l'adequació i implantació del protocol de mesures davant la COVID-19 adoptades per l'organització.
  • El certificat i la llicència d'ús de la marca AENOR de sostenibilitat d'esdeveniments.

  • Certificat i llicència d'ús de la marca AENOR d'emissions de CO2 calculades, compensades o reduïdes, així com l'informe de verificació.
Rastre carboni calculat
Rastre carboni reduït
Rastre carboni compensat

AENOR ha certificat a centenars d'empreses de múltiples sectors amb la certificació de protocols davant la COVID-19. En particular, en la verificació de protocols davant la COVID-19 en esdeveniments, s'ha verificat la Junta General d'Accionistes 2020 del Banco Santander.

En l'àmbit d'esdeveniments sostenibles ISO 20121, hem certificat a més d'una desena d'esdeveniments. Entre d'altres, hem certificat les Juntes Generals d'Accionistes de grans corporacions com el Banco Santander, BBVA o Red Eléctrica.

En relació amb la verificació de la petjada de carboni, AENOR realitza la verificació anual de centenars d'organitzacions de tots els sectors d'activitat, moltes de les quals inclouen accions de reducció en el seu report verificat.

AENOR ha concedit la marca AENOR Medi Ambient de CO2 calculat a més de 150 referències de productes en l'àmbit mundial.

  • En relació amb la compensació, AENOR ha concedit la marca AENOR Medi Ambient de CO2 compensat a més d'una desena d'esdeveniments entre els quals destaquen Carbon Expo Barcelona (2009)
  • Carbon Expo Colònia (2010) o la COP de LIMA