Salta navegació principal
Verificació de memòries de sostenibilitat GRI
Verificació de la Memòria de sostenibilitat

Verificació de memòries de sostenibilitat GRI

Valorar el comportament en sostenibilitat

GRI (Global Reporting Initiative ) és la institució de referència en l'àmbit internacional per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat, uns documents en què les organitzacions informen sobre els aspectes econòmics, mediambientals i socials de les seves activitats, els seus productes i els seus serveis.​​

La verificació independent duta a terme per AENOR manifesta que una memòria de sostenibilitat s'ajusta als principis i les directrius especificades per GRI i que la informació és veraç. A més, la verificació millora la qualitat, la utilitat i la credibilitat de la informació i dels processos de gestió.

Quan finalitza el servei, si escau, AENOR lliura un document en què es declara el resultat favorable de la verificació.

Beneficis per a la vostra organització:

  • Serveix com a eina de posicionament en el mercat en matèria de sostenibilitat.
  • S'utilitza un model GRI, àmpliament estès i reconegut en l'àmbit internacional.
  • Permet comunicar a les parts interessades (clients, proveïdors, Administració, etc) l'acompliment en sostenibilitat amb credibilitat.
  • Es complementa amb els sistemes propis de gestió.

Una vegada superat el procés de verificació d'AENOR, l'organització obté:

  • El Certificat AENOR de verificació de la memòria de sostenibilitat, en què es posa de manifest que la memòria de sostenibilitat és conforme als principis i les directrius generals que hi ha a la guia G3 de GRI.
  • L'Informe final de Verificació.

AENOR és Organizational Stakeholder de la Global Reporting Initiative (GRI) fet que suposa formar part del govern de GRI, mantenir la integritat de les seves pautes d'actuació, i demostrar així el seu compromís amb la comunicació transparent i el desenvolupament econòmic sostenible.

AENOR fa verificacions de memòries de sostenibilitat des de l'any 2001.


Vols saber-ne més?

Verificació de memòries de sostenibilitat GRI

Dit apuntant una pantalla digital