Salta navegació principal
Verificació de memòries de sostenibilitat GRI
Verificació de la Memòria de sostenibilitat

Verificació de memòries de sostenibilitat GRI

Verificació de memòries de sostenibilitat GRI

Comunicar per guanyar la confiança de la societat

La Transparència i la Rendició de comptes són dos dels principis fonamentals de la responsabilitat social recollides en la norma internacional ISO 26000.

GRI (Global Reporting Initiative ) és la institució de referència en l'àmbit internacional per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat, documents on les organitzacions informen sobre els aspectes econòmics, mediambientals i socials de les seves activitats, productes i serveis.​​

La verificació independent duta a terme per AENOR manifesta que una memòria de sostenibilitat és conforme amb els principis i les directrius especificades per GRI i que la informació és veraç. Millora la qualitat, utilitat i credibilitat de la informació i dels processos de gestió. A més, declara la fiabilitat d'informació que s'hi recull, cosa que fa que aquesta eina de comunicació demostri el compromís d'una organització amb el Desenvolupament Sostenible, la forma més eficaç per aportar als grups d'interès informació útil, fiable, comparable i material sobre la gestió dels impactes ambientals, socials i econòmics de l'organització.

Beneficis per a la vostra organització:

  • Posicionament en el mercat: Comunicar per guanyar la confiança dels inversors, clients, proveïdors, institucions públiques i de la societat.
  • Ofereix confiança en la sostenibilitat de l'organització: La marca AENOR genera confiança.
  • Utilitza un llenguatge de referència comú i conegut per tothom: La credibilitat des de la transparència i la comunicació veraç.
  • Eina de comunicació de la gestió de la responsabilitat social: Eficàcia en la gestió de les relacions amb els grups d'interès i palanca de millora de l'eficiència interna.
  • Millorar la posició competitiva de l'organització: Les memòries de sostenibilitat són una eina eficaç per a la gestió de la imatge de marca i de la reputació de l'organització.

Una vegada superat el procés de verificació d'AENOR, l'organització obté la Declaració de verificació AENOR de Memòries de sostenibilitat de conformitat amb GRI, que serà incorporat a la Memòria.


AENOR fa més de 15 anys que verifica memòries de sostenibilitat de conformitat amb GRI. Més de 200 organitzacions han optat per AENOR com a MARCA DE CONFIANÇA.

A més, és membre de la comunitat de Global Reporting Initiative (GRI), un acord internacional la funció de la qual és promoure l'elaboració de Memòries de sostenibilitat per al seu ús voluntari per part d'organitzacions que desitgen informar sobre els aspectes econòmics, mediambientals i socials de les seves activitats, productes i serveis. Això li permet participar en el desenvolupament i manteniment dels estàndards GRI.


Curs: Taller d'Elaboració de Memòries de Sostenibilitat de conformitat amb els estàndards GRI

Gestió de les reclamacions