Salta navegació principal
Certificació productes financers socialment responsables
Productes financers socialment responsables

Certificació productes financers socialment responsables

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Productes financers que, a més dels econòmics, incorporen criteris de responsabilitat social en la seva gestió

La certificació segons la norma UNE 165001 Responsabilitat social, Productes financers socialment responsables, Requisits dels productes d'inversió, cerca millorar l'ente​sa i la confiança en aquest tipus de productes a través de la transparència i la independència, incorporant criteris ASG en la definició i gestió d'aquest tipus de productes financers.

És aplicable als tipus de productes següents: fons d'inversió, fons de pensions personals i de treball, assegurances de vida estalvi i societats i fons de capital de risc .

Per poder ser considerats socialment responsables segons la norma​​ UNE, els productes 165001han de complir uns requisits generals i d'altres de particulars, que, segons el tipus de producte, introdueixen algunes matisacions o complements. Els requisits generals són:

 • Nom del producte i ideari d'Inversió Socialment Responsable, ISR.
 • Comitè ISR (amb majoria de membres independents).
 • Filtre ISR.
 • Compliment de criteris ISR.
 • Exercici de drets polítics.
 • Transparència en la gestió, cap als clients i cap a la societat.

Beneficis:

 • Transmetre confiança, transparència i claredat als clients.
 • Diferenciació davant la competència.
 • Independència a través del Comitè ISR.
 • Control del producte.
 • Implantació d'una norma dissenyada per totes les parts interessades en ISR.

Aquest esquema de certificació és aplicable a productes d'entitats d'inversió col·lectiva, en particular banca i assegurances.​​

Un cop superat el procés d'auditoria i verificat el compliment dels requisits aplicables establerts en la norma UNE 165001, AENOR concedirà la certificació de producte financer socialment responsable, així com la llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat.​​

Marca AENOR N Producte Certificat Producte Financer RS

Marca AENOR N Producte Certificat
Producte Financer RS