Salta navegació principal
Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10
Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10

Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10

Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gestió i certificació de la responsabilitat social mitjançant un estàndard internacional

En un món cada vegada més competitiu i global, les organitzacions són més conscients del seu paper actiu com a generadores de riquesa, feina, productes i serveis de qualitat, així com d'altres beneficis per als seus accionistes, clients, empleats, proveïdors i altres grups d'interès amb què es relacionen.

L'estàndard internacional de gestió i millora IQNet SR10, desenvolupat per la xarxa internacional de certificadors IQNet, amb la participació de diversos grups d'interès, recull les millors pràctiques i recomanacions en l'àmbit internacional en matèria de responsabilitat social, com les que estableix l'ISO 26000.

Beneficis: ​

  • Gestió de la responsabilitat social de l'organització amb el mateix model utilitzat en altres sistemes de gestió: ISO 9001, ISO 140001, ISO 50001, etc
  • Gestió dels aspectes rellevants de sostenibilitat (aspectes econòmics, ambientals, socials i de bon govern) i de les relacions amb els grups d'interès, cosa que permet reduir riscos i identificar oportunitats.
  • Increment de la confiança i credibilitat mitjançant la demostració davant tercers del compromís públic i de millora amb la societat, el medi ambient i els grups d'interès reconegut per un tercer independent (AENOR i IQNet).
  • Diferenciació, millora de la reputació, reconeixement i difusió internacional a través de la xarxa IQNet.
  • Facilita i afavoreix l'elaboració d'informes i comunicats de sostenibilitat i responsabilitat social (GRI i IIRC).​​​

Es tracta d'un esquema voluntari de responsabilitat social adreçat a qualsevol tipus d'organització, grans o pimes, públiques o privades, de qualsevol sector, tant si comença a enfocar-se de manera socialment responsable, com si ja ho ha fet i necessita una sistemàtica i una eina que, a més li permeti comunicar els seus èxits.

Un cop superat el procés, l'organització obté els certificats d'AENOR i d'IQNet segons l'estàndard IQNet SR10, així com els drets d'ús de marca tant de responsabilitat social d'AENOR com la d'IQNet SR10.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Marca AENOR Responsabilitat Social IQNet SR-10

Marca AENOR Responsabilitat Social IQNet SR-10​

​ 
Marca IQNet SR-10

Marca IQNet SR-10

​ S'han emès més de 60 certificats de SR10 a nivell internacional, existint empreses certificades en més de 15 països.

Sistemes de gestió de la responsabilitat social. Baixar el llibre electrònic

Sistemes de gestió i responsabilitat social 

Descàrrega gratuïta​​​