Salta navegació principal
Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10

Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10

Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gestió i certificació de la responsabilitat social mitjançant un estàndard internacional

En un món cada vegada més competitiu i global, les organitzacions són més conscients del seu paper actiu com a generadores de riquesa, feina, productes i serveis de qualitat, així com d'altres beneficis per als seus accionistes, clients, empleats, proveïdors i altres grups d'interès amb què es relacionen.

L'estàndard internacional de gestió i millora IQNet SR10, desenvolupat per la xarxa internacional de certificadors IQNet, amb la participació de diversos grups d'interès, recull les millors pràctiques i recomanacions en l'àmbit internacional en matèria de responsabilitat social, com les que estableix l'ISO 26000.

Beneficis: ​

  • Gestió de la responsabilitat social de l'organització amb el mateix model utilitzat en altres sistemes de gestió: ISO 9001, ISO 140001, ISO 50001, etc
  • Gestió dels aspectes rellevants de sostenibilitat (aspectes econòmics, ambientals, socials i de bon govern) i de les relacions amb els grups d'interès, cosa que permet reduir riscos i identificar oportunitats.
  • Increment de la confiança i credibilitat mitjançant la demostració davant tercers del compromís públic i de millora amb la societat, el medi ambient i els grups d'interès reconegut per un tercer independent (AENOR i IQNet).
  • Diferenciació, millora de la reputació, reconeixement i difusió internacional a través de la xarxa IQNet.
  • Facilita i afavoreix l'elaboració d'informes i comunicats de sostenibilitat i responsabilitat social (GRI i IIRC).​​​

Es tracta d'un esquema voluntari de responsabilitat social adreçat a qualsevol tipus d'organització, grans o pimes, públiques o privades, de qualsevol sector, tant si comença a enfocar-se de manera socialment responsable, com si ja ho ha fet i necessita una sistemàtica i una eina que, a més li permeti comunicar els seus èxits.

Un cop superat el procés, l'organització obté els certificats d'AENOR i d'IQNet segons l'estàndard IQNet SR10, així com els drets d'ús de marca tant de responsabilitat social d'AENOR com la d'IQNet SR10.

Marca AENOR Responsabilitat Social IQNet SR-10

Marca AENOR Responsabilitat Social IQNet SR-10​

Marca IQNet SR-10

Marca IQNet SR-10


S'han emès més de 60 certificats de SR10 a nivell internacional, existint empreses certificades en més de 15 països.

Sistemes de gestió de la responsabilitat social. Baixar el llibre electrònic

Sistemes de gestió i responsabilitat social 

Descàrrega gratuïta​​​


Curs: Implantació d'un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social SR10

Gestió de les reclamacions