Salta navegació principal
Certificació SA 8000

Certificació SA 8000

​Bones pràctiques socials


En resposta a la creixent demanda empresarial sobre orientacions per a la gestió de la responsabilitat social, AENOR certifica els sistemes de gestió de la responsabilitat social segons els referencials IQNet SR10 i SA8000.

La SA8000 és una iniciativa pionera, que marca el camí que han de seguir les organitzacions i empreses de tot el món per implementar i demostrar la seva responsabilitat social corporativa pel que fa a les condicions laborals i els drets del treballador.

L'estàndard SA8000 està basat en els principis i drets laborals internacionals d'acord amb l'ILO (Organització Internacional del Treball), la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els drets de l'infant.

La certificació SA8000 té en compte els requisits següents:

  1. Treball infantil
  2. Treball forçós i obligatori
  3. Seguretat i salut
  4. Dret de sindicació i de negociació col·lectiva
  5. Discriminació
  6. Mesures disciplinàries
  7. Horari laboral
  8. Remuneració
  9. Sistemes de gestió 

Qualsevol organització certificada amb la SA8000 ha de mantenir un sistema de gestió de conformitat amb les directrius que estableix aquest esquema, així com mantenir involucrats els treballadors i els factors laborals que els influeixen.

La certificació SA8000 reporta beneficis i avantatges a tots els implicats: Les empreses demostren el seu compromís ètic per ser gestionades de manera socialment responsable i, per això, transmeten més transparència en les seves operacions i confiança en els mercats. També comporta beneficis per als treballadors, ja que els assegura millores en les condicions laborals, així com un ambient de treball més just, equitatiu i segur.​El client obté la certificació SA8000 amb una validesa de tres anys.


Acreditació SA8000

​Més informació a:  SA8000® Standard