Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Homologació TELCO centres de formació
Homologació TELCO centres de formació
Homologació TELCO centres de formació

Homologació TELCO centres de formació

Amb l'objectiu de minimitzar els riscos dels treballadors del sector de les telecomunicacions (TELCO), els Serveis de Prevenció d'un grup representatiu d'operadors de telecomunicacions i dels seus proveïdors han definit uns estàndards formatius per a la capacitació dels treballadors, i un protocol per a la certificació dels centres de formació que els imparteixen.

AENOR està homologada pel Grup TELCO per a la prestació d'aquests serveis de certificació, que seran exigibles a partir de juliol de 2018, per a tots els centres de formació que facin formació en prevenció i seguretat a la feina adreçada a treballadors que presten serveis a les empreses de telecomunicacions(Grup TELCO). Qualsevol formació rebuda pels treballadors amb posterioritat a aquesta data requerirà que es faci en algun dels centres certificats per ser considerada vàlida pel grup d'empreses TELCO.

El gener de 2021 s'actualitza l'acord de l'Estàndard Formatiu de Capacitació Telco, que incorpora nous programes de capacitació homologats, així com els programes de reciclatge.

L'estàndard inclou els programes formatius següents:

  • ALTURES TELCO I
  • ALTURES TELCO II
  • ALTURES TELCO III
  • RISC ELÈCTRIC TELCO
  • OPERACIONS TELCO
  • ESPAIS CONFINATS TELCO
  • RESCAT EN ALTURES TELCO
  • RECICLATGE

En aquests programes formatius es concreten els continguts, mitjans, metodologies, eines i temps de dedicació per assegurar l'aptitud dels treballadors que presten serveis a empreses de telecomunicacions.

Els requisits que han de complir els centres de formació que imparteixen aquesta formació, així com els criteris a aplicar per a la seva certificació, han estat establerts pel grup d'empreses TELCO en els documents:

En cas que el programa de formació i/o el centre de formació no es trobi inclòs dins l'abast de certificació, o bé el seu certificat estigui caducat, la formació impartida no serà considerada adequada pel grup d'empreses TELCO i, per tant, no habilitarà el treballador per a la prestació de serveis a les seves instal·lacions.


Aquests programes de formació són aplicables a qualsevol treballador que presti serveis en empreses de telecomunicacions.

La certificació s'aplica a qualsevol centre de formació i organitzacions que fan accions formatives per a treballadors que presten servei en empreses de telecomunicacions.


No aplica, tot i que quan el centre de formació té certificació ISO 9001 es facilita l'aplicació dels requisits que estableix el referencial, i en conseqüència la verificació d'algunes de les evidències de compliment l'auditoria.

Una vegada superat el procés de certificació, el centre de formació obté el certificat d'AENOR de conformitat amb l'estàndard formatiu TELCO.

La certificació tindrà una validesa de dos anys; després d'aquest període es repetirà el procés realitzat per a la certificació inicial.

L'abast de la certificació es podrà ampliar en qualsevol moment durant el període de vigència del certificat, duent a terme les corresponents activitats de verificació. Per això, en el certificat queda constància dels programes de formació i centres certificats, així com de la data de certificació.

Marca d'AENOR de sistemes de gestió de la traçabilitat

Marca AENOR Conform Centre Formatiu Estàndard TELCO