Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Qualitat d'ambient interior
Certificació de qualitat de l'aire en instal·lacions

Certificació de qualitat de l'aire en instal·lacions

Certificació de qualitat de l'aire en instal·lacions

Minimització dels riscos per a les persones motivats per la qualitat de l'aire en instal·lacions

L'objectiu de la norma UNE 171330-2 és verificar que les inspeccions de qualitat d'ambients interiors que es fan, així com els seus resultats, són conformes a uns procediments d'actuació i a uns requisits de qualitat establerts. Per a això es requereix que l'organització avaluï inicialment la situació ambiental interior en la instal·lació a inspeccionar i implementi, si escau, unes mesures adequades que condueixin al compliment dels requisits establerts a la norma.

La norma UNE 171330-3 té per objecte establir la política, les responsabilitats de la Direcció, els recursos i les pautes d'implementació, operació, mesurament, anàlisi i millora que inclouen els requisits que ha de complir un sistema de gestió de qualitat d'ambient interior, de manera similar a altres modalitats de gestió en les organitzacions.

Beneficis per a l'organització i els usuaris:

  • Assegurar el confort i benestar dels treballadors i usuaris en els edificis.
  • Minimitzar el risc d'aparició de fenòmens adversos (síndrome de l'edifici malalt, lipoatrofia, legionel·losi, etc.).
  • Millora en l'ambient laboral.
  • Increment de la productivitat i disminució de l'absentisme.
  • Millora en la qualitat del manteniment de les instal·lacions.​

Els normes UNE 171330-2 i UNE 171330-3 són d'àmbit general, i aplicables a l'ambient interior de tota mena de recintes, instal·lacions i edificacions, exceptuant les que es destinen a activitats desenvolupades en processos industrials i agrícoles.​​

El sistema de gestió de qualitat de l'ambient interior d'acord amb el norma UNE 171330-3 es basa en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar-Fer-Verificar-Actuar). Aquesta norma s'ha dissenyat de manera similar a altres normes com ISO 14001 o ISO 9001, per la qual cosa resulta una eina complementària, compatible i integrable amb aquests altres sistemes de gestió.​

​​

En el cas d'aplicar el norma UNE 171330-2, un cop superat el procés, l'organització obté el certificat d'AENOR de verificació de la inspecció de qualitat ambiental d'interiors.

En el cas d'aplicar el norma UNE 171330-3Una vegada superat el procés, l'organització obté el certificat d'AENOR de verificació de la inspecció de qualitat ambiental d'interiors.

Marca AENOR de gestió d'ambient interior

Marca AENOR de gestió d'ambient interior​​

La seu central d'Unión Fenosa a Madrid ha estat la primera edificació a què AENOR ha concedit el certificat de verificació d'inspecció de qualitat ambiental d'interiors, el 2009. Des de llavors, s'han verificat nombroses instal·lacions, com les instal·lacions d'Endesa i de l'Agència Tributària de Madrid. Així mateix, s'estan atorgant certificats de sistema de gestió de ​qualitat d'ambient interior a diverses organitzacions.