Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Certificació de protocols davant la COVID-19 i UNE ISO/PAS 45005
Certificació de protocols davant la COVID-19

Certificació de protocols davant la COVID-19

Certificació de protocols davant la COVID-19

Responsabilitat social Dels ocells i flors a la gestió 
Responsabilitat social Dels ocells i flors a la gestió 

Plataforma de confiança “Vèncer la COVID-19” amb la certificació UNE-ISO/PAS 45005 i amb protocols davant la COVID-19


Certificacions de protocols davant la COVID-19

Davant l'actual moment epidemiològic, AENOR ha actualitzat i intensificat les línies d'acció per seguir reforçant la capacitat de resposta dels nostres clients a la crisi provocada per la COVID-19. L'evidència de l'adequada implementació de bones pràctiques en la gestió del coronavirus és clau per traslladar a treballadors, clients i consumidors les garanties necessàries per generar confiança. En aquest sentit, AENOR ha reforçat el seu esquema de certificació de protocols davant la COVID-19, tenint en compte l'actual moment epidemiològic, juntament amb el disseny de noves solucions que el complementin.

D'aquesta manera, els que se sotmetin a les auditories d'AENOR tindran la seguretat d'estar aplicant protocols adequats i reconeguts i, a més, podran demostrar davant de clients, empleats i públic en general el seu compromís per evitar la propagació de la COVID-19.

Certificació UNE-ISO/PAS 45005 Treball segur durant la pandèmia de la COVID-19

La recent publicació de l'especificació UNE-ISO/PAS 45005 Gestió de la salut i la seguretat a la feina. Directrius generals per treballar de manera segura durant la pandèmia de COVID-19" suposa tant una ratificació de la feina prèviament realitzada en la certificació d'AENOR de protocols davant la COVID-19, com una oportunitat per a les organitzacions de demostrar, ara amb el reforç d'una norma de caràcter internacional, el seu compromís amb la seguretat en la gestió de la seva activitat.

L'especificació UNE-ISO/PAS 45005 aprofundeix i detalla les mesures a prendre en apartats ja recollits en la certificació de protocols davant la COVID-19, però també n'amplia l'abast tant a àmbits innovadors (lideratge, participació i consulta, salut i benestar psicològics, inclusió, compromís amb la millora) com a atributs transversals de seguretat bàsics per a les organitzacions, que s'inclouen entre les mesures a prendre en l'àmbit de la pandèmia.

A més, es tracta d'un estàndard basat en el cicle Planificar-Fer-Verificar-Actuar (PDCA), per la qual cosa la seva implantació i certificació es podrà alinear amb uns altres sistemes de gestió i facilitarà la coordinació de recursos i esforços rellevants en la gestió de la COVID-19.

Així, l'especificació UNE-ISO/PAS 45005 es converteix en el complement necessari de l'actual certificació de protocols davant la COVID-19 d'AENOR.

Enllaços relacionats:

ISO/PAS 45005


Aquesta és una certificació perfectament integrable amb altres sistemes de gestió i, en especial, amb ISO 45001, donada la relació directa amb la gestió de la seguretat i salut laboral, amb ISO 31000 de gestió de riscos i amb ISO 22301 de gestió de la continuïtat del negoci.

És possible fer auditories integrades partint d'aquestes certificacions. 

Addicionalment, AENOR ofereix la possibilitat de fer anàlisis de laboratori per certificar la neteja i desinfecció de superfícies tant per a COVID-19 com per a altres microorganismes com aerobis i enterobactèries.

Una vegada superat el procés d'avaluació, si les mesures adoptades estan en línia amb la guia de directrius establerta, l'organització obté:

  • Informe d'auditoria del protocol de mesures adoptades per l'organització davant la COVID-19
  • Certificats AENOR de protocols davant la COVID-19 i/o de seguretat i salut davant la COVID-19 a la feina segons l'UNE-ISO/PAS 45005
  • Llicència d'ús de les marques AENOR de protocols davant la COVID-19 i/o de seguretat i salut davant la COVID-19 en el treball segons l'ISO/PAS 45005
Responsabilitat social Dels ocells i flors a la gestió 
Responsabilitat social Dels ocells i flors a la gestió 

​Des de l'inici de la pandèmia de COVID-19 el 2020, hem certificat centenars d'organitzacions de tots els sectors d'activitat i mides, i de diferents països.

Curs: Taller pràctic: Desenvolupament de protocols davant la COVID-19

Gestió de les reclamacions

Curs: UNE-ISO/PAS 45005 — Directrius generals per a un treball segur durant la pandèmia de la COVID-19

Gestió de les reclamacions
UNE-ISO/PAS 45005, AENOR reforça les solucions per fer front a la COVID-19
 
   

UNE-ISO/PAS 45005: AENOR reforça les seves solucions davant la COVID-19

solucions globals clima

Anàlisis i assajos per augmentar la seguretat i confiança davant la COVID-19

solucions globals clima

Podcasts Solucions d'AENOR per fer front a la COVID-19

Estructura d'un pont, empreses constructores 


Infografia
ISO/PAS 45005