Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Gestió d'emergències
Certificació de gestió d'emergències - ISO 22320
Certificació ISO 22320 de Gestió d'emergències

Certificació de gestió d'emergències - ISO 22320

Certificació de gestió d'emergències - ISO 22320

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Preparats per actuar

Quan es produeixen incidents de gran magnitud se sol posar de manifest la importància d'una resposta eficaç. Un objectiu clau en els sectors públic i privat és minimitzar l'impacte de les conseqüències generades per catàstrofes naturals, incidents involuntaris o deliberats, etc. i millorar les seves capacitats per donar una resposta apropiada a les necessitats de la població afectada.

Per poder respondre de forma eficaç i coordinada als diversos riscos derivats d'aquestes emergències, cal tenir uns objectius comuns i consensuats a l'hora de gestionar la preparació i l'actuació davant aquestes situacions.

L'​UNE-ISO 22320:2013 recull les millors pràctiques mundials per establir l'ordre i el control organitzacional d'estructures i procediments, presa de decisions, traçabilitat i gestió de la informació.

Les organitzacions que implantin una gestió d'emergències a la seva organització segons l'UNE-ISO 22320, aconsegueixen:

  • Desenvolupar i millorar les seves capacitats en tot tipus de respostes davant d'emergències de qualsevol dimensió, ja sigui un incident, una crisi, interrupcions de l'activitat o un desastre.
  • Garantir que la informació és veraç i fiable, ja que s'estableixen processos de gestió d'informació i dades.
  • Minimitzar els malentesos en establir una base de coordinació i cooperació entre les parts implicades.
  • Gestió més eficient dels recursos compartits.

És aplicable a qualsevol organització (privada, pública, governamental o sense ànim de lucre) que participa en la preparació i en la resposta davant d'incidents en els plans local, regional, nacional o internacional.

La gestió d'emergències es pot dur a terme des de dos enfocaments, depenent de l'àmbit d'actuació:

  • Les organitzacions dedicades professionalment a gestionar situacions d'emergència en el dia a dia: transport sanitari, centres de coordinació d'emergències, serveis sanitaris, àrees de protecció civil, policia, etc.
  • Qualsevol organització responsable que estigui compromesa a donar una resposta eficient i eficaç davant d'una emergència que es pugui donar en la seva organització per tal de minimitzar l'impacte de l'incident i assegurar-ne la continuïtat. Per exemple, centres comercials, centres industrials, etc.​​

La certificació de la gestió d'emergències segons la norma UNE-ISO 22320 és perfectament compatible i integrable amb altres sistemes de gestió, ja que comparteix amb aquestes normes les eines pròpies dels sistemes de gestió com ara la planificació, establiment d'objectius i metes, accions correctives​, etc. addicionant-hi la perspectiva completa pel que fa a la planificació i la resposta davant d'incidents que no està coberta en altres sistemes de gestió tradicionals.

Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • El Certificat de Gestió d'Emergències.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de gestió d'emergències segons l'UNE-ISO 22320.
Marca AENOR Gestió d'Emergències UNE-ISO 22320

la Marca AENOR de gestió d'emergències UNE-ISO 22320

AENOR inicia la certificació en gestió d'emergències l'any 2013. TRANSINSA, empresa de transport sanitari al Principat d'Astúries, ha estat la primera a rebre el certificat de gestió d'emergències emès per AENOR. Al començament de 2017, al voltant d'una vintena d'organitzacions han obtingut amb èxit la certificació AENOR de gestió d'emergències.