Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Màscares higièniques
Certificació Màscares Higièniques

Certificació Màscares Higièniques

Certificació Màscares Higièniques

AENOR ha potenciat diverses línies d'acció per reforçar la capacitat de resposta del nostre país a la crisi provocada per la COVID-19.

La Certificació d'AENOR de Màscares Higièniques ofereix, en aquesta situació de pandèmia, una garantia de confiança en la contenció del contagi. Confiança per a qui les utilitza, distribueix i fabrica, per haver superat una sèrie de processos de verificació de compliment respecte a les especificacions UNE.

  • Les màscares higièniques NO són productes sanitaris (com les màscares quirúrgiques), per la qual cosa el fabricant no necessita cap llicència prèvia de funcionament atorgada per l'AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris).
  • Les màscares higièniques NO són EPI (equips de protecció individual), que protegeixen el treballador davant diferents riscos, per la qual cosa no necessiten el marcatge CE per a la seva comercialització en el mercat comunitari.
  • Les màscares higièniques estan destinades a nens/adults/treballadors sense símptomes, que no siguin susceptibles d'utilitzar màscares quirúrgiques ni màscares filtrants de protecció contra partícules, i sempre segons el risc determinat en l'avaluació de riscos.
  • Les màscares higièniques responen a un nivell d'eficàcia en escenaris de baix nivell de contagi, que són la majoria, llevat de l'àmbit sanitari i sociosanitari.

Certificació

Inspecció

Realització d'auditories de producció en origen i processos de inspecció preembarcament de material sanitari i de protecció quan es fabriqui en països fora d'Espanya (principalment la Xina) i de la Unió Europea.

  • Inspeccions d'enviaments de material sanitari i de protecció 

Assajos de laboratori

Abordatge complet de la gestió de les activitats de neteja i desinfecció com a reforç de la implantació dels protocols davant el COVID-19 i metodologies prèviament definides en les vostres organitzacions.

  • Eficàcia de filtració bacteriana (EFB). Permet determinar l'eficiència de filtració per als materials de màscares facials mèdiques. L'eficiència màxima de filtració que es pot determinar per aquest mètode és del 99,9%.

Aquesta certificació és integrable amb la certificació segons la Norma ISO 9001, ja que l'activitat de visita al centre de producció es pot fer de manera integrada.


A AENOR fa més de 30 anys que generem confiança a la nostra societat a través de solucions integrals per als nostres clients. AENOR ha tingut un paper molt actiu de representació dels interessos dels Organismes Notificats espanyols per a diverses Directives i Reglaments en l'àmbit comunitari, i, al seu torn, és un Organisme Notificat per a 10 Directives i Reglaments Comunitaris, que ha emès una gran quantitat de certificats de conformitat.

AENOR compta amb una gran xarxa d'auditors especialitzats en tots els sectors d'activitat que han estat formats seguint rigorosos processos de qualificació interns.

Exclusiu per als nostres clients

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Certificació de protocols davant la COVID-19

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Podcast Higienització controlada

Estructura d'un pont, empreses constructores