Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Prevenció de riscos laborals
Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals.
Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals

Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals.

​​

És una obligació legal per a aquelles empreses que desenvolupin activitats preventives amb mitjans propis i aquelles que ho vulguin voluntàriament, segons estableixen la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les seves modificacions mitjançant els reials decrets 604/2006 i 337/2010.

L'auditoria és un instrument de gestió que intenta reflectir la imatge del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, valorant la seva eficàcia i detectant les deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent per permetre així l'adopció de decisions que s'adrecin a perfeccionar-la i millorar-la.

L'auditoria duu a terme una anàlisi sistemàtica, documentada i objectiva del sistema de prevenció, que inclou:

  • Comprovació de com s'ha fet l'avaluació inicial i periòdica dels riscos, anàlisi i verificació dels seus resultats.
  • Comprovació que el tipus i la planificació de les activitats preventives s'ajusta a allò que disposa la legislació general, així com a la normativa sobre riscos específics que li sigui aplicable.
  • Anàlisi de l'adequació entre els procediments i mitjans requerits per realitzar les activitats preventives necessàries i els recursos de què disposa l'empresari.

Valoració de la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l'empresa, mitjançant la implantació i l'aplicació del pla de prevenció de riscos laborals i la posterior avaluació de la seva eficàcia.​

L'auditoria reglamentària es pot realitzar a qualsevol mena d'organització independentment del sector en què actuï.

AENOR ofereix la possibilitat de fer l'Auditoria Reglamentària de Prevenció de Riscos Laborals de manera conjunta amb la ​certificació ISO 45001 en un procés únic i integrat, cosa que implica una optimització dels temps d'auditoria i, per tant, dels costos d'aquesta.

Una vegada realitzat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • Informe d'auditoria reglamentària.
  • Certificat acreditatiu de la realització de l'auditoria reglamentària.

A més, disposarà d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.


AENOR és líder en la realització d'auditories reglamentàries de prevenció de riscos laborals a Espanya i ha emès més de 1.200 certificats d'auditories. Des de l'any 2002, AENOR està autoritzada com a entitat auditora per a la realització d'auditories en l'àmbit nacional.Curs: Auditories de prevenció de riscos laborals

Gestió de les reclamacions