Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Prevenció de riscos laborals
Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals.
Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals

Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals.

Auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals.

​​

És una obligació legal per a aquelles empreses que desenvolupin activitats preventives amb mitjans propis i aquelles que ho vulguin voluntàriament, segons estableixen la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les seves modificacions mitjançant els reials decrets 604/2006 i 337/2010.

L'auditoria és un instrument de gestió que intenta reflectir la imatge del sistema de prevenció de riscos laborals de l'empresa, valorant la seva eficàcia i detectant les deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent per permetre així l'adopció de decisions que s'adrecin a perfeccionar-la i millorar-la.

L'auditoria duu a terme una anàlisi sistemàtica, documentada i objectiva del sistema de prevenció, que inclou:

  • Comprovació de com s'ha fet l'avaluació inicial i periòdica dels riscos, anàlisi i verificació dels seus resultats.
  • Comprovació que el tipus i la planificació de les activitats preventives s'ajusta a allò que disposa la legislació general, així com a la normativa sobre riscos específics que li sigui aplicable.
  • Anàlisi de l'adequació entre els procediments i mitjans requerits per realitzar les activitats preventives necessàries i els recursos de què disposa l'empresari.

Valoració de la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l'empresa, mitjançant la implantació i l'aplicació del pla de prevenció de riscos laborals i la posterior avaluació de la seva eficàcia.​

L'auditoria reglamentària es pot realitzar a qualsevol mena d'organització independentment del sector en què actuï.

AENOR ofereix la possibilitat de fer l'Auditoria Reglamentària de Prevenció de Riscos Laborals de manera conjunta amb la ​certificació ISO 45001 en un procés únic i integrat, cosa que implica una optimització dels temps d'auditoria i, per tant, dels costos d'aquesta.

Una vegada realitzat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • Informe d'auditoria reglamentària.
  • Certificat acreditatiu de la realització de l'auditoria reglamentària.

A més, disposarà d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.


AENOR és líder en la realització d'auditories reglamentàries de prevenció de riscos laborals a Espanya i ha emès més de 1.200 certificats d'auditories. Des de l'any 2002, AENOR està autoritzada com a entitat auditora per a la realització d'auditories en l'àmbit nacional.Curs: Auditories de prevenció de riscos laborals

Gestió de les reclamacions