Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de seguretat>Seguretat i salut en el treball ISO 45001
ISO 45001 de Seguretat i salut a la feina i gestió del risc psicosocial a la feina ISO 45003

ISO 45001 de Seguretat i salut a la feina i gestió del risc psicosocial a la feina ISO 45003

ISO 45001 de Seguretat i salut a la feina i gestió del risc psicosocial a la feina ISO 45003

L'oportunitat real d'integrar la SST en els processos generals i estratègics de l'empresa

Donada la necessitat d'harmonitzar els sistemes d'SSL (Seguretat i Salut Laboral) utilitzant una norma internacional i compartint les millors pràctiques preventives, la certificació ISO 45001 d'AENOR és l'eina idònia per a totes aquelles organitzacions amb voluntat de millora contínua, independentment de la mida, el tipus i el sector, per a la gestió dels seus riscos per a la SST, per ser més eficaços i eficients, reduir els accidents i malalties, i augmentant l'operativitat en disminuir les situacions d'emergències i baixes laborals.

Beneficis de la Norma ISO 45001

Alguns dels beneficis per a les organitzacions després de la implantació del sistema de gestió de seguretat i salut a la feina, de conformitat amb l'ISO 45001 són:

 • Disminució de l'índex de lesions, malalties i morts relacionades amb la feina.
 • Eliminació de perills o reducció dels riscos relacionats amb la SSF.
 • Millora de l'acompliment i l'efectivitat de la SSF.
 • Mostra el compromís de la seva responsabilitat corporativa.
 • Preserva de la reputació de la seva marca.
 • Motivació i compromís dels empleats mitjançant la consulta i la participació.
 • Presa de consciència i desenvolupament d'una cultura preventiva de l'organització.

Norma ISO 45003: complement de l'ISO 45001 

Certificació AENOR de gestió dels riscos psicosocials a la feina, de conformitat amb la norma ISO 45003

Dins la seva plataforma de confiança "Fomentar la seguretat i la salut a la feina" i en coherència amb les directrius de l'ISO, AENOR ha desenvolupat aquest esquema de certificació com a complement de la certificació ISO 45001 de Seguretat i salut a la feina.

La certificació AENOR de la norma ISO 45003 per a la gestió del risc psicosocial, dins el sistema de gestió de l'ISO 45001, ofereix a les empreses una eina de consens internacional per demostrar confiança als treballadors, a altres parts interessades i a la societat en general, que estan compromeses amb la salut i el benestar psicològics dels seus treballadors, en analitzar totes les fonts d'origen dels perills psicosocials existents al lloc de treball, la posada en marxa d'accions per controlar-los i la valoració de l'eficàcia d'aquestes accions dins el cicle de millora contínua.

D'aquesta manera, AENOR torna a aportar valor a les organitzacions compromeses amb la cultura de seguretat i salut a la feina, que aspiren a una gestió excel·lent dels seus riscos laborals, més enllà del mer compliment legal.


​Permet més integració amb altres sistemes de gestió, com ISO 9001 i ISO 14001 que utilitzen, igual que l'ISO 45001, l'estructura d'alt nivell amb requisits comuns. 

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de l'ISO 45001, l'organització obté:

 • Certificat AENOR del sistema de gestió de seguretat i salut en el Treball de conformitat amb l'ISO 45001.
 • Llicència d'ús de la marca ISO 45001.
 • El certificat IQNET, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
 • Llicència d'ús de la marca IQNET.
Marca AENOR de Seguretat i salut a la feina ISO 45001


Marca AENOR de Seguretat i salut a la feina ISO 45001

Marca IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNET RECOGNIZED CERTIFICATE


Tota la formació disponible de la norma ISO 45001

Cursos de formació

Claus per iniciar-se en els sistemes de gestió: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

solucions globals clima