Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sanitat i serveis socials>Seguretat del pacient 179003
Sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient UNE 179003
Sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient UNE 179003

Sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient UNE 179003

Sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient UNE 179003

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Objectiu estratègic: millorar la seguretat del pacient

Les organitzacions sanitàries estan, avui dia, sotmeses a grans desafiaments derivats de l'augment constant dels costos a causa de la creixent activitat assistencial i de la progressiva complexitat i especialització dels processos i les tècniques emprats. Aquesta situació ha generat, a més, un increment considerable dels riscos associats als processos d'atenció sanitària.

Millorar la seguretat del pacient és un objectiu es​tratègic compartit per tot el sector.

AENOR, conscient d'aquesta realitat, i partícip dels plans i programes de millora de la qualitat que s'han dut a terme durant els últims anys, vol contribuir a través de la certificació de conformitat amb la norma UNE 179003​​​ a reduir els riscos a què estan sotmesos els pacients quan passen pel sistema sanitari.

La certificació d'un sistema de gestió de riscos de conformitat amb aquesta norma, és l'eina perfecta amb què abordar una gestió integrada de la qualitat i la​​ seguretat assistencial.​

​ ​

Aquesta certificació s'adreça a totes les organitzacions del sector sanitari i sociosanitari, sempre que aquestes últimes prestin assistència sanitària als residents. Són per tant organitzacions que tenen en marxa iniciatives dirigides a millorar la seguretat del pacient, que utilitzen sistemes de notificació d'esdeveniments adversos, i que volen a través de la certificació d'un sistema de gestió de riscos, generar un coneixement útil i complet d'aquests per evitar-ne la reiteració futura, afavorir les millors pràctiques, millorar l'efectivitat de les activitats assistencials i controlar i minimitzar els riscos per augmentar la seguretat de l'assistència sanitària.

​La certificació de la gestió de riscos per a la seguretat del pacient és compatible i complementària amb la certificació UNE-EN ISO 9001​ havent-hi la possibilitat d'integrar els dos models, augmentant els beneficis per al centre. Així mateix els centres hospitalaris es poden beneficiar de la certificació segons la norma UNE 179006 de sistema per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària als hospitals, tenint en compte que un dels principals esdeveniments adversos de l'assistència sanitària és la infecció nosocomial sobrevinguda.​​

Les empre​ses certificades amb AENOR obtenen:

  • El certificat de gestió de riscos conforme a la norma UNE 179003.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR de gestió de riscos.​​
Marca AENOR de gestió de riscos per a la seguretat del pacient

Marca AENOR de gestió de riscos per a
la seguretat del pacient