Salta navegació principal
Qualitat serveis dentals
Clínica dental UNE 179001

Qualitat serveis dentals

Qualitat serveis dentals

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de clíniques dentals, una eina per optimitzar i augmentar la protecció de la salut i integritat dels pacients

La norma UNE 179001 de qualitat als centres i serveis dentals, estableix els requisits que han de complir les clíniques dentals per millorar la qualitat del servei prestat.

Ha estat elaborat sota el lideratge de l'Il·lustre Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs.

Aquesta norma defineix els requisits de qualitat per a un centre o una clínica dental, incloent-hi aspectes relacionats amb l'organització del centre, les instal·lacions i els equips, la formació i qualificació dels professionals que hi treballen, o processos relacionats directament amb l'assistència sanitària.

Amb l'obtenció de la certificació AENOR clíniques dentals, els centres i les clíniques es poden identificar i destacar com a centres on es presta un servei dental de qualitat, que ofereix garanties de seguretat sobre l'assistència sanitària oferta als pacients.​


Centres, clíniques i serveis dentals.

La certificació de clíniques dentals és compatible i complementària amb la certificació ​ UNE-EN ISO 9001​ havent-hi la possibilitat d'integrar els dos models, augmentant els beneficis per al centre. Així mateix els centres dentals es poden beneficiar de la certificació segons la norma UNE 179003 de gestió de riscos per a la seguretat del pacient, norma la implantació de la qual permet reduir els esdeveniments adversos que pugui patir el pacient durant l'assistència sanitària a la clínica dental.​

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE 179001, l'organització obté:

  • El certificat AENOR de servei certificat clínic dental.​​​

  • La llicència d'ús de la marca servei certificat, d'AENOR.
Marca AENOR de gestió de qualitat  de clíniques dentals

Marca AENOR de Gestió de qualitat
de clíniques dentals