Salta navegació principal
Qualitat en serveis socials
Certificació de serveis socials UNE 158000

Qualitat en serveis socials

Qualitat en serveis socials

Marca AENOR de servei certificat centre residencial ​ 
Marca AENOR de servei certificat centre de dia/nit ​ 
Marca AENOR de servei certificat ajuda a domicili ​ 
Marca AENOR de servei certificat de teleassistència ​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certificació de serveis socials UNE 158000

Els esquemes de certificació sociosanitària inclouen les normes de la família UNE 158000 per als serveis prestats en centres residencials UNE 158101, centres de dia/nit UNE 158201, ajuda a domicili UNE 158301​​ i teleassistència UNE 158401​​​.

Estan concebuts per a regular aspectes de les instal·lacions, equipament, prestació i contractació del servei, informació i comunicació dels usuaris, protocols d'atenció higiènic-sanitaros i psicosocial, recursos humans i la gestió de la qualitat. En definitiva, estableixen les bases d'un sistema de serveis que genera confiança en la societat.

Aquestes normes s'apliquen a organitzacions que presten aquests serveis, independentment de la titularitat pública o privada, ja que són les administracions públiques competents les que tenen la capacitat d'acreditar-los.

Beneficis per a la vostra empresa:

  • ​Faciliten el compliment de la legislació.
  • Permeten una gestió eficient, segura i professional i consoliden, mitjançant indicadors, l'avaluació i el seguiment de la qualitat del servei prestat.

Diferenciació en el mercat, ja que s'adopta una norma elaborada amb el consens de totes les parts implicades: administracions públiques, associacions sectorials, sindicats...

Beneficis davant els vostres clients:

  • Augmenten la satisfacció dels usuaris pel fet de fomentar el tracte professionalitzat, el suport psicosocial i familiar, la convivència i les relacions amb l'entorn.
  • Els requisits d'aquestes normes tenen en compte tant els usuaris i els prestadors de serveis com els familiars i la interacció amb els serveis de salut.
  • Certificar-se permet que els clients identifiquin i diferenciïn els serveis oferts per cada empresa, amb la qual cosa es beneficien d'una informació pública.​​

Empreses prestadores de serveis socials relacionats amb la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, tant públiques com privades, així com del tercer sector. Centres residencials amb centre de dia o sense, centres de dia / nit, serveis d'ajuda a domicili i serveis de teleassistència.

Administracions públiques gestores de serveis socials, municipals, autonòmiques i central.

Aquestes certificacions segons les normes de la família UNE 158000, són compatibles i complementàries amb la norma UNE-EN ISO 9001. La integració d'ambdues certificacions permet una optimització del procés de certificació i la reducció consegüent de temps d'auditoria i costos, mentre que la implantació conjunta queda molt facilitada per compartir un important nombre de requisits integrant-se en un únic conjunt documental.


Una vegada superat el procés d'auditoria, i un cop el sistema implantat s'ha adequat als requisits de la norma UNE 158000 corresponent a cadascun dels serveis, la seva organització obté:

  • El Certificat AENOR de servei certificat.
  • La llicència d'ús de la marca N d'AENOR.
Marca AENOR de servei certificat centre residencial

Marca AENOR de servei
certificat
centre residencial

​ 
Marca AENOR de servei certificat centre de dia/nit

Marca AENOR de servei
certificat
centre de dia/nit

​ 
Marca AENOR de servei certificat ajuda a domicili

Marca AENOR de servei
certificat
ajuda a domicili

​ 
Marca AENOR de servei certificat de teleassistència

Marca AENOR de servei
certificat de teleassistència

Aquestes normes estan sent utilitzades per part de les administracions públiques per concretar els requisits de qualitat mínims que les organitzacions prestadores de serveis socials han de complir. Des de l'any 2008, AENOR ha emès 40 certificats de serveis socials UNE 158000.

Creu Roja Espanyola va ser la primera entitat a Espanya que va obtenir la marca N d'AENOR per al servei de teleassistència d'acord amb la norma UNE 158401, d'aquest servei es beneficien gairebé 130.000 persones. Aquesta certificació es va integrar amb la certificació que ja tenia Creu Roja Espanyola per al servei de teleassistència, amb la norma UNE-EN-ISO 9001.