Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Sanitat i serveis socials>Unitats de trasplantament hepàtic 179008
UNE 179008 Unitats de trasplantament hepàtic
UNE 179008 Unitats de trasplantament hepàtic

UNE 179008 Unitats de trasplantament hepàtic

UNE 179008 Unitats de trasplantament hepàtic

​Un sistema de gestió que ajuda a millorar la qualitat dels resultats en trasplantaments

El trasplantament hepàtic ha suposat un canvi considerable en el tractament de malalties del fetge i una millora en la supervivència i en la qualitat de vida dels pacients amb malalties hepàtiques greus terminals.

La gestió del procediment del trasplantament hepàtic s'ha convertit en un procés complex en què participen diferents professionals sanitaris. El treball en equip, l'estandardització i la definició de les millors pràctiques i criteris assistencials medicoquirúrgics són fonamentals per a l'èxit

Les unitats de trasplantament hepàtic han de garantir que durant tot el procés es compleixen uns requisits de qualitat i seguretat, a fi d'aconseguir una millora en la supervivència, qualitat de vida, satisfacció dels pacients i el seu entorn familiar, i en la percepció favorable que sobre els programes de trasplantament ha de tenir tota la societat.

En aquesta norma s'especifiquen els requisits per a l'establiment d'un sistema de gestió de la qualitat aplicable a les unitats de trasplantament hepàtic.

L'abast de la norma engloba els processos involucrats en els següents aspectes:

a) Avaluació i inclusió a la llista d'espera del candidat a trasplantament hepàtic;  

b) Gestió de la llista d'espera per a trasplantament hepàtic;  

c) Seguiment ambulatori del pacient en llista d'espera per a trasplantament hepàtic i prevenció i detecció precoç de les complicacions. 

d) Avaluació de l'òrgan de donant cadàver i criteris d'acceptació d'aquest; 

e) Avaluació i selecció del possible donant viu; 

f) Hospitalització pretrasplantament immediat del receptor; 

g) Hospitalització pretrasplantament immediat del donant viu; 

h) Cirurgia del trasplantament hepàtic; i) Seguiment postoperatori immediat a la unitat de crítics; 

j) Seguiment postoperatori a les unitats d'hospitalització; 

k) Seguiment ambulatori del trasplantament hepàtic i tractament de les complicacions a llarg termini.

La certificació en la UNE 179008 permet a les unitats de trasplantament hepàtic demostrar que han implantat un sistema de gestió de la qualitat, en què conflueix les experiències i posada en comú de les bones pràctiques en aquest tema de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), de les unitats de coordinació autonòmiques de trasplantaments, les unitats de trasplantament i de les societats científiques, implicades totes en l'elaboració d'aquesta norma. És un sistema orientat a la millora contínua, mitjançant l'avaluació dels resultats en els diferents processos que constitueixen el trasplantament hepàtic, tot això amb la finalitat de millorar la qualitat d'aquests resultats.

UNE 179008 Sistema de gestió de la qualitat per a les unitats de trasplantament hepàtic és perfectament integrable amb el sistema de gestió ISO 9001.

Una vegada superat el procés d'Auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE 179008 Sistema de gestió de la qualitat per a les unitats de trasplantament hepàtic, la seva organització obté:


  • El certificat AENOR d'UNE 179008 Sistema de gestió de la qualitat per a les unitats de trasplantament hepàtic.
  • La llicència d'ús d'AENOR de la marca UNE 179008 Sistema de gestió de la qualitat per a les unitats de trasplantament hepàtic.
  • A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.
Marca AENOR de la qualitat per a les unitats de trasplantament hepàtic

Sistema de gestió de la qualitat per a les unitats de trasplantament hepàtic
Marca UNE 179008 ​

​AENOR té una llarga experiència en certificacions específiques per al sector mèdic i hospitalari.