Salta navegació principal
Software Certool Check - Avaluació de l'acompliment

Software Certool Check - Avaluació de l'acompliment

Certool Check

Certool Check és el programari que automatitza els processos d'avaluació de la conformitat i la millora contínua. Aquesta eina permet automatitzar les auditories, els controls i les inspeccions que les empreses fan internament i a altres entitats. Descobreix totes les prestacions que ofereix Certool Check.


Certool Check

Organització i requeriments

Crea l'estructura de la teva organització: centres, unitats de negoci, càrrecs, etc.

Actualitza i avalua en tot moment els requeriments que t'apliquen.Certool Check

Entitats per avaluar

Organitza i mantén actualitzades les entitats o elements que vols controlar, auditar o inspeccionar,

  • com ara clients, proveïdors o altres parts interessades.
  • Productes i serveis
  • Infraestructures.
Certool Check

Gestió d'avaluacions

Dissenya de manera senzilla llistes de comprovació, qüestionaris i altres tipus de formulari.  

Defineix els mètodes de càlcul i estableix els criteris de valoració.

Planifica auditories, controls i inspeccions i fes-ne el seguiment.

Afavoreix la formalització dels formularis a través de l'adreça electrònica.

Enregistra els resultats des de qualsevol lloc amb connexió a internet i amb qualsevol dispositiu.

Consulta i analitza els resultats en temps real.

Certool Check

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats i les accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora.
Certool Check

Control documental

Automatitza els processos de control documental i redueix temps i despeses d'administració.

  • Organitza documents i fes-ne un control de les versions.
  • Automatitza la revisió, aprovació i distribució de documents.
  • Afavoreix la consulta de documents en vigor des de qualsevol ubicació.
Certool Check

Funcionalitats complementàries

Configura els permisos i els rols dels usuaris.

Envia notificacions de tasques i avisos per correu electrònic de manera automàtica.

Controla les tasques que s'han assignat al teu equip de treball.

Genera informes en PDF, Word i Excel i dissenya informes personalitzats.

Genera gràfics automàticament.

Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Com t'ajuda Certool?

testimonis

Certool Compact

Certool Compact

Certool Premium

Certool Premium