Salta navegació principal
Programa Certool Compact - Gestió de sistemes

Programa Certool Compact - Gestió de sistemes

Certool Compact és el programari que permet resoldre les necessitats indispensables de la gestió de sistemes, com ara el control documental, la gestió de no conformitats i la gestió d'accions de millora. Descobreix totes les funcions que ofereix aquesta eina:

Certool Compact

Organització i requeriments

Crea l'estructura de la teva organització: centres, unitats de negoci, càrrecs, etc.

Actualitza i avalua en tot moment els requeriments que t'apliquen.Certool Compact

Control documental

Automatitza els processos de control documental i redueix temps i despeses d'administració.

  • Organitza documents i fes-ne un control de les versions.
  • Automatitza la revisió, aprovació i distribució de documents.
  • Afavoreix la consulta de documents en vigor des de qualsevol ubicació. 

Certool Compact

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats i les accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora.

 
Certool Compact

Auditories

Planifica auditories i en fa el seguiment.

Enregistra resultats i genera informes d'auditoria.

Gestiona les no conformitats i les accions que es deriven de l'auditoria.

Certool Compact

Revisió del sistema

Planifica revisions del sistema i el seu seguiment.

Genera informes de revisió i gestiona accions de millora.


Certool Compact

Desenvolupa plans de millora.

Defineix objectius, assigna recursos i estableix terminis.

Fa el seguiment dels resultats obtinguts i permet obtenir-ne una visió completa.


Certool Compact

Funcionalitats complementàries

Configura els permisos i els rols dels usuaris.

Envia notificacions de tasques i avisos per correu electrònic de manera automàtica.

Controla les tasques assignades a l'equip de treball.

Crea informes en PDF, Word i Excel i permet dissenyar informes personalitzats.


Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Certool Check

Certool check

Certool Premium

Certool Premium

Com t'ajuda Certool?

testimonis