Salta navegació principal
Programa Certool Compact - Gestió de sistemes

Programa Certool Compact - Gestió de sistemesCertool Compact és el programari que permet resoldre les necessitats indispensables de la gestió de sistemes, com ara el control documental, la gestió de no conformitats i la gestió d'accions de millora. Descobreix totes les funcions que ofereix aquesta eina:

Certool Compact

Organització

Crea l'estructura de la teva organització (centres, unitats de negoci, etc.) i defineix l'organigrama, les funcions, les responsabilitats i els requisits dels llocs.Certool Compact

Requisits

Tingues actualitzats els requisits que et són aplicables, avalua'n el compliment i fes-ne el seguiment.

Certool Compact

Gestió de riscos

  • Dissenya les teves pròpies metodologies per valorar riscos i oportunitats.
  • Automatitza la gestió del risc: identificació, anàlisi, valoració i plans de tractament.
  • Dissenya mapes de riscos dinàmics i visuals.

 
Certool Compact

Gestió de processos

Defineix els processos de l'organització: diagrama, riscos, responsabilitats, indicadors, documents relacionats, etc.

Dissenya les teves pròpies plantilles, genera automàticament les fitxes dels processos i evita haver de treballar amb arxius dispersos.

Automatitza el mesurament a través d'indicadors.

Certool Compact

Indicadors

Dissenya indicadors i automatitza el mesurament de processos i objectius.

Consulta resultats a través del quadre d'indicadors.

Analitza i emprèn accions.

Certool Compact

Gestió documental

Dissenya les teves pròpies plantilles i genera automàticament els documents del sistema.

Organitza la documentació i automatitza els fluxos de control documental.

Certool Compact

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats, accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora.

Certool Compact

Auditories

Planifica auditories i en fa el seguiment.

Enregistra resultats i genera informes d'auditoria.

Gestiona les no conformitats i les accions que es deriven de l'auditoria.


Certool Compact

Revisions del sistema

Planifica les revisions del sistema i el seguiment.

Genera informes de revisió i gestiona accions de millora.


Certool Compact

Desenvolupa plans de millora.

Defineix objectius, assigna recursos i estableix terminis.

Dissenya indicadors per mesurar-los.

Automatitza el seguiment i el mesurament i obtén una visió global dels resultats.


Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Subvenció per a la digitalització d'empreses - Fons Next Generation (EU)

Estructura d'un pont, empreses constructores 

Podcast Software de gestió Certool

Estructura d'un pont, empreses constructores