Salta navegació principal
Programa Certool Compact

Programa Certool Compact

Certool Compact és el programari que permet resoldre les necessitats indispensables de la gestió de sistemes, com ara el control documental, la gestió de no conformitats i la gestió d'accions de millora. Descobreix totes les funcions que ofereix aquesta eina:

Certool Compact

Organització i requeriments

Crea l'estructura de la teva organització: centres, unitats de negoci, càrrecs, etc.

Actualitza i avalua en tot moment els requeriments que t'apliquen.Certool Compact

Control documental

Automatitza els processos de control documental i redueix temps i despeses d'administració.

  • Organitza documents i fes-ne un control de les versions.
  • Automatitza la revisió, aprovació i distribució de documents.
  • Afavoreix la consulta de documents en vigor des de qualsevol ubicació. 

Certool Compact

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats i les accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora.

 
Certool Compact

Auditories

Planifica auditories i en fa el seguiment.

Enregistra resultats i genera informes d'auditoria.

Gestiona les no conformitats i les accions que es deriven de l'auditoria.

Certool Compact

Revisió del sistema

Planifica revisions del sistema i el seu seguiment.

Genera informes de revisió i gestiona accions de millora.


Certool Compact

Desenvolupa plans de millora.

Defineix objectius, assigna recursos i estableix terminis.

Fa el seguiment dels resultats obtinguts i permet obtenir-ne una visió completa.


Certool Compact

Funcionalitats complementàries

Configura els permisos i els rols dels usuaris.

Envia notificacions de tasques i avisos per correu electrònic de manera automàtica.

Controla les tasques assignades a l'equip de treball.

Crea informes en PDF, Word i Excel i permet dissenyar informes personalitzats.

 

Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Certool Check

Certool check

Certool Premium

Certool Premium

Com t'ajuda Certool?

testimonis