Salta navegació principal
Programa Certool Pime - Avaluació de l'acompliment

Programa Certool Pime - Avaluació de l'acomplimentUna solució senzilla, però amb les funcionalitats necessàries per a la gestió dels sistemes de petites organitzacions. El punt de partida per passar després a Certool Compact i Certool Premium.


Certool Compact

Organització

Mantén actualitzats els llocs de la teva organització.

Limitat *: No permet crear estructures multicentre.Certool Compact

Requisits

Tingues actualitzats els requisits que et són aplicables, avalua'n el compliment i fes-ne el seguiment.Certool Compact

Gestió de riscos

Automatitza la gestió del risc: identificació, anàlisi, valoració i plans de tractament.

Dissenya mapes de riscos dinàmics i visuals.

Limitat *: No permet dissenyar noves metodologies per valorar riscos i oportunitats.


Certool Compact

Gestió de processos

Defineix els processos de l'organització: diagrama, riscos, responsabilitats, indicadors, documents relacionats, etc.

Genera automàticament les fitxes dels processos i evitar haver de treballar amb fitxers dispersos.

Automatitza el mesurament a través d'indicadors.

Limitat *: No permet dissenyar noves plantilles per generar processos.


Certool Compact

Indicadors

Dissenya indicadors i automatitza el mesurament de processos i objectius.

Consulta resultats a través del quadre d'indicadors.

Analitza i emprèn accions.


Certool Compact

Gestió documental

Genera automàticament els documents del sistema.

Organitza la documentació i automatitza els fluxos de control documental.

Limitat *: No permet dissenyar noves plantilles per generar documents.Certool Compact

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats, accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora. 

Certool Compact

Auditories

Planifica auditories i en fa el seguiment.

Enregistra resultats i genera informes d'auditoria.

Gestiona les no conformitats i les accions que es deriven de l'auditoria.


Certool Compact

Revisions del sistema

Planifica revisions del sistema i el seu seguiment.

Genera informes de revisió i gestiona accions de millora.


Certool Compact

Desenvolupa plans de millora.

Defineix objectius, assigna recursos i estableix terminis.

Dissenya indicadors per mesurar-los.

Automatitza el seguiment i mesurament i obtén una visió global dels resultats


Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Subvenció per a la digitalització d'empreses - Fons Next Generation (EU)

Estructura d'un pont, empreses constructores 

Podcast Software de gestió Certool

Estructura d'un pont, empreses constructores