Salta navegació principal
Programa Certool Pime - Avaluació de l'acompliment

Programa Certool Pime - Avaluació de l'acomplimentUna solució senzilla, però amb les funcionalitats necessàries per a la gestió dels sistemes de petites organitzacions. El punt de partida per passar després a Certool Compact i Certool Premium.


Certool Compact

Organització

Mantén actualitzats els llocs de la teva organització.

Limitat *: No permet crear estructures multicentre.Certool Compact

Requisits

Tingues actualitzats els requisits que et són aplicables, avalua'n el compliment i fes-ne el seguiment.


Certool Compact

Gestió de riscos

Automatitza la gestió del risc: identificació, anàlisi, valoració i plans de tractament.

Dissenya mapes de riscos dinàmics i visuals.

Limitat *: No permet dissenyar noves metodologies per valorar riscos i oportunitats.

 
Certool Compact

Gestió de processos

Defineix els processos de l'organització: diagrama, riscos, responsabilitats, indicadors, documents relacionats, etc.

Genera automàticament les fitxes dels processos i evitar haver de treballar amb fitxers dispersos.

Automatitza el mesurament a través d'indicadors.

Limitat *: No permet dissenyar noves plantilles per generar processos.

Certool Compact

Indicadors

Dissenya indicadors i automatitza el mesurament de processos i objectius.

Consulta resultats a través del quadre d'indicadors.

Analitza i emprèn accions.

Certool Compact

Gestió documental

Genera automàticament els documents del sistema.

Organitza la documentació i automatitza els fluxos de control documental.

Limitat *: No permet dissenyar noves plantilles per generar documents.


Certool Compact

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats, accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora. 

Certool Compact

Auditories

Planifica auditories i en fa el seguiment.

Enregistra resultats i genera informes d'auditoria.

Gestiona les no conformitats i les accions que es deriven de l'auditoria.


Certool Compact

Revisions del sistema

Planifica revisions del sistema i el seu seguiment.

Genera informes de revisió i gestiona accions de millora.


Certool Compact

Desenvolupa plans de millora.

Defineix objectius, assigna recursos i estableix terminis.

Dissenya indicadors per mesurar-los.

Automatitza el seguiment i mesurament i obtén una visió global dels resultats


Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Subvenció per a la digitalització d'empreses - Fons Next Generation (EU)

Estructura d'un pont, empreses constructores 

Podcast Software de gestió Certool

Estructura d'un pont, empreses constructores 

Com t'ajuda Certool?

testimonis

Certool Compact

Certool Compact

Certool Premium

Certool Premium