Salta navegació principal
ISO 22301 Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci
ISO 22301 Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci

ISO 22301 Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci

ISO 22301 Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Empresas preparades per afrontar qualsevol escenari de risc i garantir el desenvolupament normal de l'activitat

La certificació AENOR conforme amb la norma UNE-EN ISO 22301:2020 suposa la posada en marxa i l'aplicació de controls i mesures per gestionar els riscos generals als quals estigui exposada la continuïtat del negoci d'una organització.

ISO 22301 és la nova norma internacional de gestió de continuïtat de negoci que, a través del cicle de millora contínua (PDCA), estableix els requisits per a la planificació, l'establiment, la implantació, l'operació, la supervisió, la revisió, la prova, el manteniment i la millora d'un SGCN documentat tenint en compte la gestió dels riscos globals de cada organització i la seva capacitat de resiliència.

Una gestió adequada de la continuïtat del negoci permet a les organitzacions:

 • Tenir la capacitat de resistir els efectes d'un incident (resiliència), així com prevenir o evitar els possibles escenaris originats per una situació de crisi.
 • Gestionar la interrupció de les seves activitats minimitzant les conseqüències econòmiques, d'imatge o de responsabilitat civil que se'n deriven.
 • Adquirir més flexibilitat davant de la interrupció de les activitats.
 • Reduir els costos associats a la interrupció.
 • Evitar penalitzacions per incompliment de contractes com a proveïdor de productes o serveis.
 • Disposar d'una metodologia estructurada per reprendre les seves activitats després d'una interrupció.
 • Augmentar el seu prestigi davant clients i parts interessades.
 • Possibilitat d'avantatges econòmics a l'hora de contractar assegurances empresarials.

Més informació en vídeo

Un sistema de gestió de continuïtat de negoci conforme amb la norma ISO 22301 és adequat per a qualsevol organització de qualsevol mida i sector, públic o privat. I especialment per a les organitzacions (empreses de serveis públics, financeres, telecomunicacions, transports, etc.) que treballen en un entorn de gran risc, on poder continuar treballant és de vital importància per als negocis, els clients i les parts interessades.

La certificació de la gestió de continuïtat de negoci segons l'UNE-EN ISO 22301 és perfectament compatible i integrable amb altres sistemes de gestió, ja que comparteix amb aquestes normes les eines pròpies dels sistemes de gestió del cicle de millora contínua (PDCA).

El model de Gestió de la continuïtat del negoci està alineat amb altres com el de Seguretat de la informació (UNE-ISO/IEC 27001), Gestió del servei de TI (UNE-ISO/IEC 20000-1) o Gestió de la qualitat (UNE-EN ISO 9001) per tal de facilitar la consistència necessària i permetre la sinergia en la implantació i operació de cada aspecte de gestió. Concretament, la norma UNE-ISO/IEC 27001 té en compte la continuïtat del negoci com un element clau dins de la gestió de la seguretat de la informació.​

Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

 • El certificat de Gestió de la Continuïtat del Negoci.
 • La llicència d'ús de la marca AENOR de gestió de continuïtat del negoci segons l'UNE-EN ISO 22301.
 • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
 • La llicència d'ús de la marca IQNet.​
Marca AENOR de Sistemes

Marca AENOR Gestió de
Continuïtat de Negoci ISO 22301

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION

Entre les empreses que tenen aquest certificat hi ha RURAL DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA, EULEN, KIOTNETWORKS, MEDGAZ, BURÓ DE CRÉDITO (México), METLIFE (México), BANCO CENTRAL DE CHILE. PMC (Perú) i TELEFÓNICA XILE, entre d'altres. AENOR ha emès més de 20 certificats del sistema de gestió de continuïtat de negoci UNE-EN ISO 22301.​​ISO 22301 Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci

 

Coneix tota la formació disponible en Continuïtat del negoci i la norma ISO 22301

Cursos de formació

Certificació de protocols davant la COVID-19

Estructura d'un pont, empreses constructores