Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació tecnologies de la informació (TIC)>Maduresa de l'enginyeria del programari SPICE
ISO 33000 Certificació de la qualitat de desenvolupament de software

ISO 33000 Certificació de la qualitat de desenvolupament de software

ISO 33000 Certificació de la qualitat de desenvolupament de software
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Millora de la qualitat dels processos de desenvolupament de programari

La qualitat del programari està agafant més importància en les organitzacions per la seva influència en els costos finals i com a element diferenciador de la competència. La Certificació del model de maduresa de l'enginyeria del programari és una eina eficaç que contribueix a millorar la qualitat del desenvolupament del programari en qualsevol tipus d'organitzacions.

L'esquema de certificació està basat en un model de processos del cicle de vida del programa d'acord amb la Norma ISO/IEC 12207 i del mètode per avaluar la qualitat i la maduresa d'aquests, ISO/IEC 33000 part 2 i 7.

El model té en compte l'avaluació i millora per nivells de maduresa, és a dir, diferents estats en què es pot trobar una organització en funció de la qualitat dels seus processos. Aquests nivells de maduresa van des del nivell més bàsic, el zero, fins al més madur el 2. Cada un dels nivells té un conjunt de processos associats que es defineixen a la norma ISO/IEC 12207 i són específics per al desenvolupament del software. Les factories de programari o àrees de desenvolupament aniran implantant a poc a poc en el temps els processos de cada nivell per aconseguir, així, una avaluació de la seva factoria de programari per nivells de maduresa, que AENOR certificarà any rere any.

Aquesta certificació és una eina útil dirigida a les factories de programari o els departaments de desenvolupament en qualsevol tipus d'organitzacions.

El model està alineat i és de fàcil integr​ació amb els sistemes de gestió de la seguretat de la informació UNE-ISO/IEC 27001 i amb UNE-ISO/IEC 20000. A més, el resultat dels processos d'enginyeria del programari es poden certificar com a producte de programari – ISO 25000​.

​​

Una vegada superat el procés d'auditoria la vostra organització obté:

  • El Certificat AENOR de model de maduresa de l'enginyeria del programari.
  • La llicència d'ús de la marca de maduresa del programari del nivell corresponent.​
  • El certificat IQNet, passaport per a un accés internacional de la vostra certificació. Amb aquest, el vostre certificat AENOR quedarà reconegut per les entitats de certificació líders en l'àmbit internacional.
  • La llicència d'ús de la Marca IQNet.
Marca AENOR de Sistemes

Marca AENOR Maduresa Programari ISO/IEC 33000
(Cada nivell de maduresa té una marca, la que es mostra correspon al nivell 4)

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION

Aquest model es va començar a aplicar en 2009 l'avaluació de 16 pimes. Aquestes factories de programari són empreses que desenvolupen programari per a diferents sectors. AENOR és l'entitat amb més certificats de cicle de vida del software - ISO/IEC 33000, hi destaquen, entre altres organitzacions, SIEMENS RAIL AUTOMATION, FICOSA, BITWARE, XERIDIA, BURÓ DE CRÉDITO (Mèxic) i TGT Argentina.​