Salta navegació principal
Certificació Open Data per impulsar els Territoris Intel·ligents
Open data

Certificació Open Data per impulsar els Territoris Intel·ligents

Certificació Open Data per impulsar els Territoris Intel·ligents

​Soluciones en certificació per al Smart cities: Confiabilitat de les dades

La UNE 178301  d'open data, una eina eficaç de participació ciutadana i transparència de la gestió que orienta cap a la disposició lliure de les dades als ciutadans. El compliment d'aquesta norma permet als territoris tenir la confiança en què les dades obertes compleixen els requisits d'accessibilitat, poden ser reutilitzables i explotables pels grups d'interès potenciant la innovació dels territoris gràcies a la generació de nous productes i serveis.

La certificació d'OPEN DATA forma part d'un grup d'eines clau desenvolupades pels experts en intel·ligència en territoris i ciutats, que contribueixen a impulsar els territoris intel·ligents.

El concepte de territori intel·ligent es consolida com un dels elements bàsics de les estratègies d'innovació dels territoris, i és una prioritat de les estratègies de la Unió Europea en el seu Horitzó 2020. Espanya es posicionarà com a país punter en innovació amb relació als territoris intel·ligents, gràcies al fet que s'han establert marcs de referència per al desenvolupament de la gestió dels territoris Smart, i s'han estructurat al voltant de les normes creades al CTN 178 de Smart Cities, i és aquest un punt clau per considerar a l'hora d'atreure inversions privades als territoris, generar treball i incrementar el PIB, la productivitat i la qualitat de vida.

La transformació dels territoris en intel·ligents repercutirà en el model de gestió de les ciutats en àrees diverses com les relacionades amb la transparència, la transformació digital, la mobilitat, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic dels territoris, etc. Així per al disseny correcte de les polítiques públiques es fa necessària l'anticipació dels problemes, per la qual cosa la innovació ha de funcionar com a eix transversal per poder donar solució als serveis públics ex novo i als serveis tradicionals. 

AENOR, a través de les avaluacions de la conformitat específiques per a aquest àmbit, contribueix a l'estratègia de ciutats i territoris intel·ligents, ajudant a avaluar el grau d'implantació d'aquelles mesures i accions que les identifiquen i caracteritzen

Algunes de les normes més rellevants són: 

  • destinacions turístiques intel·ligents, de conformitat amb les normes UNE 178501 i UNE 178502,
  • L'avaluació de les normes UNE 178201 i 178202, que estableixen els atributs i requisits perquè una ciutat es pugui considerar com a ciutat intel·ligent.
  • Amb relació a la sostenibilitat, la norma internacional ISO 37120 de desenvolupament sostenible a les ciutats​.
  • La norma UNE 178303 de gestió d'actius de la ciutat.
  • També és molt important per als territoris i ciutats intel·ligents desenvolupar i avançar en altres normes, com l' UNE 178402 de ports intel·ligents i l' UNE 178101 d'Infraestructures, entre d'altres. 

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de l'esquema UNE 178303 Open Data, la seva organització obté:

  • El certificat de conformitat AENOR d'UNE 178303 Open Data
  • Llicència d'ús de la marca UNE 178303 Open Data.