Salta navegació principal
organitzacions certificades en eIDAS

organitzacions certificades en eIDAS

Empresa
Certificat
Cif empresa
Annex
Annex
Annex
Annex
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PSC-2017/0002
A62634068 ETSI EN 319 411-1 v1.2.2
ETSI EN 319 411-2 v2.2.2

CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE METGES
PSC-2017/0013
Q-2866017-C

ETSI EN 319 411-2 v2.2.2

EDICOM CAPITAL, S.L.
PSC-2017/0001
B96490867
ETSI EN 319 411-1 v1.2.2
ETSI EN 319 411-2 v2.2.2

FÀBRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE
- REIAL CASA DE LA MONEDA
Psc-2019/0003
Q-2826004-J ETSI EN 319 411-2 v2.2.2
ETSI EN 319 411-1 v1.2.2

FIRMAPROFESIONAL, SA
PSC - 2017/0003
 A62634068 ETSI EN 319 411-1 v1.2.2
ETSI EN 319 411-2 v2.2.2

SIGNE, SA
PSC-2017/0005
 A11029279 ETSI EN 319 411-2 v2.2.2

LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. PSC - 2018/0003 B84492891
ETSI EN 319 411-2 v2.2.2