Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Transport i logística>Seguretat cadena de subministrament
Gestió de la seguretat per a la cadena de subministrament ISO 28000
Sistemes de gestió de seguretat per a la cadena de subministrament UNE-ISO 28000

Gestió de la seguretat per a la cadena de subministrament ISO 28000

Gestió de la seguretat per a la cadena de subministrament ISO 28000

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Reducció dels riscos per a persones i mercaderies dins la cadena de subministrament

L'objectiu de la nor​ma ISO 28000:2008 és millorar la seguretat de la cadena de subministrament mitjançant l'anàlisi dels riscos i els plans de reacció adequats.

Per fer-ho, cal que l'organització avaluï l'entorn de seguretat en què opera, que determini si s'implementen unes mesures de seguretat adequades i si ja existeixen altres requisits reglamentaris que l'organització compleixi.​

Beneficis per a la vostra empresa:

  • Millora en el seguiment del flux de mercaderies.
  • Millora en el rendiment de la cadena de subministrament.
  • Compliment de la legislació.
  • Ajuda per al reconeixement d'una organització com a OEA (operador econòmic autoritzat), establert en el marc de l'Organització de Duanes, segons el Reglament 648/2005​.

Beneficis davant els vostres clients:

  • Reforç de la imatge i credibilitat de l'empresa en combatre les activitats de contraban, robatori i deteriorament dels béns.
  • Millora en la rapidesa de resposta davant situacions d'emergència.

Beneficis davant la societat:

  • Facilita el comerç i el transport de mercaderies a través de les fronteres.
  • Demostració davant les autoritats del compliment dels requisits.​

La norma ISO 28000, d'àmbit general, és aplicable a organitzacions de qualsevol mida, des de fabricants, exportadors, importadors, transitaris, magatzemistes i representants duaners fiuns a transportistes aeris, ferroviaris, per carretera i per mar en qualsevol fase del procés de producció o subministrament, i a pràcticament tota la cadena de subministrament que té contacte amb el producte fins al consumidor final.

Gràcies a la seva estructura, basada en la gestió de riscos, la certificació ISO 28000 és fàcil d'integrar en qualsevol sistema de gestió per processos com ISO 9001, ​ISO14001, UNE-ISO/IEC27001.

Una vegada superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma ISO 28000 Especificació per als sistemes de gestió de la seguretat per a la cadena de subministrament, l'organització obté:

  • El certificat AENOR de seguretat cadena de subministrament.
  • La llicència d'ús de la marca Seguridad Cadena de Suministro, d'AENOR.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Marca AENOR de seguretat cadena de subministrament UNE-ISO 28000

Marca AENOR de seguretat cadena de subministrament
UNE-ISO 28000

DHL Express Iberia i DISNE​T, Sistemas de distribución han estat les primeres companyies a les quals AENOR ha concedit el certificat ISO 28000 de seguretat per a la cadena de subministrament a Espanya.