Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Transport i logística>Centres de tacògrafs digitals
Sistemes de gestió de la qualitat en centres tècnics de tacògrafs UNE 66102
Sistema de gestió de la qualitat per als centres tècnics de tacògrafs UNE 66102

Sistemes de gestió de la qualitat en centres tècnics de tacògrafs UNE 66102

Sistemes de gestió de la qualitat en centres tècnics de tacògrafs UNE 66102

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El dia 25de febrer de 2017, es va publicar el Reial decret 125/2017 pel qual s'estableixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs.

Com a novetat important, cal assenyalar que aquest RD aplica als centres tècnics de tacògrafs analògics i digitals, a diferència del seu antecessor RD 425/2005 el camp d'aplicació del qual eren únicament els centres de tacògrafs digitals.

Aquest RD té en compte l'obligació que els centres tècnics se certifiquin amb la norma UNE 66102 "Sistemes de gestió dels centres tècnics de tacògrafs" (publicada el passat 9 de març), per la qual cosa, tenir el certificat de conformitat amb aquesta norma passa a ser de compliment obligat.

El RD també inclou novetats en els processos d'ensinistrament i els requisits de qualificació mínims del personal, entre d'altres.

La data d'entrada en vigor del RD és el 25 de maig 2017; a partir d'aquesta data, els centres que necessitin renovar l'autorització hauran de presentar el certificat en UNE 66102, per als centres tècnics d'analògics hi ha un termini transitori fins al 25 de novembre de 2017.​

​La norma UNE 66102 té estructura d'alt nivell per afavorir la integració del sistema amb d'altres sistemes de gestió (9001, 14001, etc.) ​

​​Un cop superat el procés d'auditoria, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE 66102, l'organització obté:

  • El certificat AENOR de gestió de qualitat en els centres tècnics de tacògrafs.
  • La llicència d'ús de la marca sistema de gestió d'AENOR.

A més, les organitzacions amb sistemes de gestió certificats per AENOR disposen d'accés gratuït a AENORnet i subscripció a la revista mensual AENOR.

Marca AENOR de centre tècnic de tacògrafs

Marca AENOR de centre tècnic
de tacògrafs
UNE 66102

AENOR va obtenir l'acreditació de l'ENAC per certificar els centres tècnics de tacògrafs. Avui dia, AENOR ha emès 119 certificats a centres tècnics de tacògrafs digitals conforme amb la norma anterior UNE 66926. Ens trobem en procés de transició de tots aquests certificats a la nova UNE 66102, norma per a la qual AENOR ja està acreditada.​