Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Transport i logística>Seguretat viària 39001
Sistema de gestió de la seguretat viària ISO 39001
Certificació de la seguretat viària

Sistema de gestió de la seguretat viària ISO 39001

Sistema de gestió de la seguretat viària ISO 39001

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Reducir els accidents de trànsit, una responsabilitat compartida

Els accidents de trànsit se situen com la vuitena causa de mort al món segons l'​OMS. La norma ​​​ISO 39001:2013 permet ajudar les organitzacions a reduir, i, en darrera instància, eliminar la incidència i el risc de les morts i ferides greus derivades d'aquests accidents.

​ ​La norma ISO 39001 deSistemes de Gestió de la Seguretat Viària, d'aplicació per a entitats públiques i privades que interactuen amb el sistema vial, és una eina que permet ajudar a les organitzacions a reduir, i en darrera instància, eliminar la incidència i risc de les morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit.

La implantació d'un sistema de gestió vial de conformitat amb l'ISO 39001 comporta tres grans avantatges per a les organitzacions:

  • Promou un enfocament de sistema segur l'objectiu a llarg termini del qual és eliminar morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit i basat fomentar les bones pràctiques a desenvolupar en funció de l'anàlisi dels riscos de seguretat viària més rellevants dels seus processos.
  • Evita importants costos econòmics i pèrdues de beneficis a l'empresa, alhora que pot millorar la productivitat i rendibilitat del negoci, en garantir la màxima seguretat als treballadors.
  • Reforça la seva posició en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa, adoptant l'esperit de la responsabilitat compartida de la seguretat viària entre els diferents actors del sistema viària.

El sistema de gestió de la seguretat viària se centra en l'organització, en els seus objectius i metes de seguretat vial, i orienta la planificació d'activitats que permetin assolir-los mitjançant un enfocament de sistema segur de seguretat vial

Algunes activitats de les organitzacions, públiques o privades, petites o grans, cobertes pel sistema de gestió de la seguretat viària són:

  • Ús del sistema viari per als empleats, ja sigui in itinereo en missió, en vehicles públics o privats, com a passatger o conductor, i com a vianant o ciclista.
  • Transport de béns i persones dins del sistema viari realitzat per l'organització o contractat a altres organitzacions.
  • Activitats que generen trànsit cap a o des de localitzacions controlades o influïdes per l'organització com supermercats, escoles i espais molt visitats.
  • Serveis i productes relacionats amb el sistema vial, com serveis de transport, gestió, planificació, disseny, construcció i manteniment d'infraestructures, vehicles i productes relacionats i resposta mèdica d'emergència.

Tot i que algunes organitzacions només tenen un petit nombre de processos relacionats amb qüestions de seguretat viària, poden ser importants per reduir les morts i els ferits greus

AENOR ofereix la possibilitat de fer la certificació de seguretat viària de manera conjunta amb altres sistemes de gestió com ISO 9001, 14001 o 45001, certificacions de servei com EN 13816 o amb la auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals​ en un procés únic i integrat, cosa que implica una optimització dels temps d'auditoria i, per tant, dels costos que comporta.​​

Un cop superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

  • El certificat de Sistema de gestió de la seguretat viària.
  • la llicència d'ús de la marca AENOR de seguretat viària segons l'ISO 39001.​
Marca AENOR de Sistemes

Marca AENOR de
Seguretat viària ISO 39001

Marca IQNetMANAGEMENT SYSTEM

Marca IQNet
RECOGNIZED CERTIFICACION

AENOR inicia la certificació Sistema de gestió de la seguretat viària l'any 2013. ALSA va ser la primera empresa a rebre el certificat del sistema de gestió de la seguretat viària emès per AENOR a nivell mundial. A partir d'aquí, AENOR ha emès prop de 70 certificats no només a Espanya sinó en l'àmbit internacional, a Xile, el Perú, Panamà o Itàlia.​​

Marca AENOR de Seguretat viària   UNE-EN ISO 39001


Curs: Sistema de gestió de la seguretat viària (ISO 39001)

Gestió de les reclamacions