Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Turisme i oci>Qualitat turística (Q)
Qualitat turística (Q​) ​

Qualitat turística (Q​) ​

Qualitat turística (Q​) ​
​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Por un turisme de qualitat

​​​​​Qualsevol empresa turística ​pot optar a la marca Q de qualitat turística espanyola, marca de qualitat que atorga l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola-ICTE.

AENOR s'encarrega de dur a terme les auditories que assegu​rin el compliment dels requisits que estableixen les normes de referència, per tal d'assegurar un servei de qualitat, seguretat i professionalitat.
Beneficis per a la vostra organització:

  • Incrementar els clients i aconseguir-ne la fidelització.
  • Optimitzar els recursos i disminuir costos.
  • Promocionar l'establiment.
  • Demostra el vostre compromís amb el client, amb l'oferta d'un servei de qualitat.
Beneficis davant els vostres clients:
  • Garantir la qualitat dels productes i serveis que ofereix l'organització.
  • Demostra el compromís de l'establiment certificat per assolir la plena satisfacció del client, cobrint les necessitats i superant les seves expectatives, oferint-li un servei excel·lent.​
​​​ ​​

Aquesta certificació és una eina útil adreçada a qualsevol entitat turística que vulgui oferir als seus clients un servei de qualitat, d'acord amb les seves expectatives en els següents sectors: ​​

Per a altres sectors, des d'AENOR els orientarem encantats.

Per la seva organització i estructura, la certificació de Q qualitat turística és compatible i integrable amb altres sistemes de gestió, (com per exemple UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 I   ISO 45001), amb el model d'excel·lència EFQM​ i amb la resta d​​els serveis certificats per AENOR.​​​

U​na vegada superat el procés d'auditoria la seva organització obté:

  • El Certificat Q de qualitat turística.
  • La llicència d'ús de la marca Q de qualitat turística.

​​

​Marca Qualitat Turística

​AENOR fa auditories en tots aquests sectors per atorgar la Q de qualitat turística. A més AENOR és membre de ple dret de tots els comitès sectorials de certificació en què es concedeix la marca Q de qualitat turística.​​​​​


Coneix tota la formació disponible en Qualitat Turística

solucions globals clima