Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notes de premsa>AENOR Laboratori 10è aniversari
AENOR Laboratori 10è aniversari

AENOR Laboratori 10è aniversari

15/10/2018

​AENOR Laboratori fa 10 anys amb 700.000 anàlisis en el sector alimentari

  • En només deu anys, s'ha convertit en un centre de referència en els controls de qualitat i seguretat en el sector agroalimentari, per les seves instal·lacions i equips punters, un personal d'àmplia experiència i un servei caracteritzat pel rigor i la fiabilitat.
  • Actualment, AENOR Laboratori s'ha obert a altres àmbits, com el químic, cosmètic o materials de construcció, sectors en què la qualitat i seguretat dels productes són prioritaris i poden tenir implicacions en la salut humana.

15 d'octubre de 2018. AENOR Laboratori fa 10 anys, durant els quals ha fet més de 700.000 anàlisis a organitzacions del sector alimentari. En només una dècada des de la seva creació, el laboratori d'AENOR s'ha convertit en un centre de referència en els controls de qualitat i seguretat per als diferents operadors del sector: sector primari, indústria, retail, HORECA i Administració Pública.

AENOR Laboratori va arrencar la seva activitat el 2008 amb unes instal·lacions i un equipament punters, amb un equip tècnic d'àmplia experiència i amb un servei caracteritzat per la proximitat, el rigor i la fiabilitat. Durant aquest període, ha incrementat de manera considerable tant el personal com els equips. Així mateix, ha creat àrees especialitzades dins cada departament (microbiològic, fisicoquímic i sensorial) per optimitzar i millorar els serveis.

El centre té l'acreditació d'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, fonamental en aquests centres d'assajos; un reconeixement que ha ampliat a noves tècniques i assajos any rere any.

Actualment, AENOR Laboratori s'ha obert a altres àmbits, com el químic, cosmètic o materials de construcció, tots ells sectors en què la qualitat i seguretat dels productes són prioritaris i poden tenir implicacions en la salut humana.

Els assajos i la certificació són dos àmbits de l'avaluació de la conformitat complementaris i compatibles entre si, que li permeten oferir a les organitzacions nous serveis i certificacions de gran valor afegit. Per exemple:  • Controlat periòdicament. Es tracta d'un distintiu que es concedeix als productes sotmesos a un pla de control analític establert per AENOR Laboratori, tenint en compte les característiques de cada producte.
  • Criat en entorn lliure d'anisakis. Aquesta certificació, dirigida al sector de l'aqüicultura, permet fer valer les explotacions que, a més de dur a terme mesures que evitin la presència d'anisakis, fan un exhaustiu pla de control analític que permeten verificar l'absència del paràsit.
  • Gastroquality taste. Certificat posat en marxa juntament amb Gastroquality que permet diferenciar els productes alimentaris que el consumidor considera excel·lents a nivell organolèptic. Els productes se sotmeten a tastos periòdics que han de superar amb una nota mínima establerta.
  • Criat sense antibiòtics. Unes bones pràctiques ramaderes i un ampli pla de control analític, verificats mitjançant auditoria, permeten obtenir aquest certificat de producte.
  • Certificació de mètodes d'assaig. AENOR és l'únic organisme de certificació a Espanya que valida i certifica mètodes d'assaig, tant microbiològics com fisicoquímics. Aquesta certificació facilita als fabricants i distribuïdors de kits d'assaig l'accés al mercat, i simplifica als laboratoris la validació d'aquests mètodes a fi d'obtenir l'acreditació del mètode.

La seguretat i la qualitat alimentària han evolucionat durant aquests deu anys de manera substancial. La globalització, les diferents crisis alimentàries i l'augment de la sensibilització dels consumidors han propiciat l'elaboració de noves reglamentacions o requisits adreçats a augmentar la seguretat dels aliments en tots els punts de la cadena alimentària. El Reglament 1169/2011 sobre informació al consumidor, el Reglament 10/2011 sobre materials plàstics en contacte amb aliments o les recomanacions de la UE sorgides arran de la crisi de la carn de cavall contenen algunes de les noves exigències al sector. En tots ells, AENOR Laboratori s'ha adaptat per donar una resposta eficaç a les necessitats de les organitzacions a través dels seus controls de qualitat i seguretat.