Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notes de premsa>Els assajos d'AENOR a les autovies podrien augmentar la seguretat dels conductors a Espanya
Els assajos d'AENOR a les autovies podrien augmentar la seguretat dels conductors a Espanya

Els assajos d'AENOR a les autovies podrien augmentar la seguretat dels conductors a Espanya

01/10/2019

  • Aquestes proves sense precedents només han estat efectuades per AENOR. La primera es va fer el 2012.
  • Alguns trams de les carreteres de la Generalitat valenciana han estat els escollits per comprovar si s'obtenen millores en la seguretat viària.

1 d'octubre de 2019. Per tal de complir la normativa del Reglament de productes de construcció (RPC), AENOR està fent assajos que avaluïn la durabilitat dels retroreflectors per a senyalització horitzontal, elements de gran rellevància en la seguretat viària de les carreteres d'Espanya.

Aquests assajos, poc freqüents a Europa pel temps i els recursos que comporten, han estat un desafiament logístic que ha assumit AENOR per obtenir resultats amb rigor que ofereixin més seguretat als conductors a les autovies, els quals es veuran beneficiats per productes que compleixen la legislació vigent, els guien i els permeten tenir una millor visibilitat de la via durant la nit.

L'assaig de camp ha consistit en la instal·lació de cinquanta retroreflectors en una carretera amb característiques específiques (dues calçades de dos carrils, de tram recte, amb el mínim pendent longitudinal i transversal, sense semàfors i interseccions), i que compleixi una intensitat mitjana diària (IMD) mínima de 5.000 vehicles, dels quals entre un 10% i un 25% siguin pesats.

Les proves, que es van iniciar el mes de maig passat, tindran una durada d'un any. Una vegada transcorregut aquest període de temps, es farà una avaluació diürna i una altra nocturna que evidenciï l'estat dels retroreflectors i permeti seleccionar aquells sobre els quals es tornarà a avaluar la visibilitat en condicions nocturnes.

Carlos Alonso Bahamonde, auditor d'AENOR i responsable d'aquests assajos, sosté que "aquest és un gran compromís d'AENOR amb el sector de la carretera per facilitar la incorporació de nous productes al mercat. Per poder aconseguir-ho, comptem amb diversos aliats, com la Generalitat valenciana, que ens ha autoritzat a instal·lar els productes en una de les seves autopistes".

Aquest procediment es fa per aconseguir el marcatge de Conformitat Europea (CE), una certificació obligatòria per comercialitzar aquest tipus de productes, i pretén comprovar si les propietats òptiques de cada element es mantenen després del seu ús durant un llarg període de temps, cosa que redundarà en carreteres més segures.

Per obtenir el marcatge CE, els retroreflectors han de complir la norma UNE-EN 1463-1, relativa a materials per a senyalització viària horitzontal. El procés d'obtenció de la certificació és el designat en el Reglament de productes de construcció, que té en compte diferents fases en què la realització d'un assaig de camp permet establir amb rigor la durabilitat del material. Una vegada obtingut el marcatge CE, s'haurà de fer una auditoria anual sobre el control de producció que el fabricant té implantat.