Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notes de premsa>Cecabank obté el Certificat de Gestió Energètica d'AENOR
Cecabank obté el Certificat de Gestió Energètica d'AENOR, com a reconeixement a la seva gestió eficient de l'energia

Cecabank obté el Certificat de Gestió Energètica d'AENOR, com a reconeixement a la seva gestió eficient de l'energia

07/02/2019

  • Aquest certificat, de conformitat amb la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, acredita el compromís de Cecabank amb la gestió eficient de l'energia consumida i la reducció d'emissions de CO2.

7 de febrer de 2019. Cecabank ha obtingut el Certificat de Gestió Energètica de AENOR que acredita que l'entitat financera compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN ISO 50001. Amb el número de registre GE-2018/0038, aquest certificat reconeix que Cecabank ha implantat un sistema de Gestió de l'Energia que aposta per la millora contínua, així com l'ús eficient de l'energia utilitzada en els seus edificis del carrer Alcalá 27 i Caballero de Gracia 28-30 a Madrid.

Els avantatges d'aplicar, segons estudis d'ISO (Organització Internacional de Normalització), aquesta norma de Gestió d'Energia se centren en l'estalvi d'entre el 5 % i el 30 % del cost total energètic de les companyies.

Aquest certificat ajuda a gestionar i reduir el consum d'energia a les empreses, amb la influència positiva que suposa pel que fa a reducció de costos financers associats i d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

La Política Mediambiental Corporativa de Cecabank detallada en la seva Política Energètica, respon als requisits de la Norma UNE-EN ISO 50001. S'hi especifiquen els objectius d'estalvi i gestió energètica que l'empresa ha determinat. 

La seva implantació i el seu compliment, liderats per l'Alta Direcció, concerneix no només al conjunt dels seus empleats, sinó també a tots els agents i les organitzacions externes que duen a terme activitats per a l'entitat.

Aquesta Política Energètica, emparada i acreditada mitjançant l'esmentat Certificat de Gestió Energètica, estableix les directrius del compromís energètic, entre les quals destaquen l'orientació cap a l'estalvi d'energia, les pràctiques que contribueixen a la reducció de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, i el consum de productes i serveis energèticament eficients.

Cecabank compta amb el certificat AENOR de Sistemes de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015 per als Serveis de Valors i Dipositaria (Disseny i prestació dels serveis de dipositaria de fons i liquidació, administració i custòdia de valors), Cobraments i Pagaments (Intercanvi, compensació i liquidació d'operacions de cobraments i pagaments), per al Disseny i impartició de cursos de formació en l'àmbit bancari i la concessió de certificacions professionals a l'Escola de Formació Bancària i, en el Servei de Pyramid, per al Reporting financer (inclou des de l'anàlisi normativa fins al suport tècnic necessari per a la gestió completa del cicle de report). A més disposa del certificat del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació segons la norma ISO 27001:2014 per als sistemes que suporten l'operativa d'intercanvi i el procés de fitxers de Càrrecs i transferències SEPA.

D'altra banda, el Sistema de gestió de Compliment normatiu Penal de Cecabank està certificat segons la norma UNE 19601:2017.

La certificació obtinguda ve a sumar-se a totes les anteriors, i demostra el compromís de Cecabank amb l'excel·lència i la millora contínua en tots els seus àmbits d'activitat.