Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notes de premsa>CONTENUR obté el certificat AENOR en Operation Clean Sweep (OCS)
CONTENUR, primera empresa espanyola a obtenir el certificat AENOR en Operation Clean Sweep (OCS)

CONTENUR, primera empresa espanyola a obtenir el certificat AENOR en Operation Clean Sweep (OCS)

30/04/2019

  • CONTENUR obté el certificat com a pas definitiu cap a la consecució dels seus objectius i estratègia en matèria de sostenibilitat ambiental emmarcats en el seu projecte Circle (http://www.contenur.com/sostenibilidad)
  • El certificat OCS verifica la implementació de bones pràctiques en l'empresa per garantir zero pèrdues de rogeta, contribueix a reduir l'impacte en la flora i fauna aquàtiques i maximitza l'ús de primera matèria.

  • ANAIP és titular a Espanya dels drets del programa OCS, per això, abans d'obtenir el certificat, aquelles empreses que el desitgin hauran d'adherir-se al programa a través de l'associació.

30 d'abril de 2019. AENOR ha lliurat el primer certificat a Espanya en Operation Clean Sweep (OCS) a CONTENUR, una iniciativa liderada per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics (ANAIP), per reduir possibles escapaments i fuites de microplàstics, en forma de gransa, escames o resina en pols, al medi ambient.

L'acte d'entrega s'ha realitzat en el marc de la 74a Assemblea General de l'ANAIP, durant la qual Rafael García Meiro, director general d'AENOR, ha fet entrega a Íñigo Querejeta, director general de CONTENUR, d'aquest reconeixement, el qual demostra el compromís de l'empresa per acreditar la seva voluntat d'evitar que la gransa acabi en el medi ambient.

L'OCS consisteix en impulsar l'ús de bones pràctiques de neteja i control en totes les operacions en què es manipuli gransa de plàstic amb l'objectiu d'evitar la seva arribada al medi ambient, sobretot aquàtic. AENOR certifica el grau de compliment de les empreses partint de cinc mesures principals: fer de l'objectiu "zero pèrdues de gransa" una prioritat; avaluar la situació i les necessitats de la seva empresa; fer les millores necessàries en les instal·lacions i els equips; sensibilitzar els empleats i crear sentit de la responsabilitat; i fer un seguiment, i fer complir els procediments.

El director general d'AENOR, Rafael García Meiro, ha destacat que "aquest certificat demostra la preocupació de CONTENUR per la cura del medi ambient, expressant un compromís a llarg termini amb les bones pràctiques, en sintonia amb els actuals valors de la societat i la demanda dels consumidors. La gestió de residus és un dels reptes ambientals més complicats al qual s'enfronta actualment la societat. Quan els residus es gestionen de manera adequada, es poden convertir en recursos que garanteixin la sostenibilitat econòmica amb un efecte positiu sobre la conservació dels recursos naturals i els ecosistemes".

Per a Íñigo Querejeta, director general de CONTENUR, "l'obtenció del certificat OCS ens situa al capdavant del nostre sector, i és un progrés important cap al compliment de la nostra proposta Circle i dels nostres objectius mediambientals a llarg termini. Aquests objectius són l'augment del consum de materials reciclats postconsum, l'eliminació de pèrdues de gransa i la millora de l'acompliment ambiental dels nostres processos de disseny i fabricació".

Finalment, el director general de l'ANAIP, Luis Cediel, ha manifestat que el programa OCS és "el reflex del compromís de la indústria dels plàstics pel medi ambient, l'optimització de recursos i l'economia circular". I que des d'ANAIP es promou l'adhesió de les empreses de tota la cadena de valor a aquesta iniciativa i s'impulsa la certificació de la implementació de l'OCS com a mostra del seu compromís.

La implementació de les mesures del programa OCS és aplicable a qualsevol empresa que intervingui en la producció, el transport, l'emmagatzematge i la transformació de primeres matèries plàstiques. A Espanya, ANAIP és el titular dels drets de l'OCS, per això, aquelles empreses que vulguin adherir-se al programa han de fer-ho a través de l'associació, abans de poder ser certificades. Una vegada adherides, AENOR certi­fica el grau d'implantació de l'esquema OCS a l'empresa de forma regular, d'acord amb els principis d'imparcialitat i independència, així com als requisits del reglament de referència, demostrant d'aquesta manera el compliment de les mesures a les quals s'ha compromès. Actualment hi ha més de cinquanta empreses del sector espanyol de plàstics adherides a l'OCS.