Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notes de premsa>Espanya, en el top ten mundial de certificacions ISO
Espanya, en el top ten mundial de certificacions ISO

Espanya, en el top ten mundial de certificacions ISO

30/10/2018

  • Les empreses espanyoles figuren entre les deu primeres posicions mundials en les principals certificacions: qualitat, gestió ambiental, seguretat de la informació i alimentària, gestió de l'energia o qualitat de serveis de TI, entre d'altres.
  • Per exemple, Espanya és el setè país del món per nombre de certificats de gestió de la qualitat ISO 9001. Es tracta de l'eina de gestió de la qualitat més estesa al món, amb més d'un milió d'organitzacions que l'apliquen eficaçment.

30 d'octubre de 2018. Espanya torna a situar-se entre els deu primers països del món en la classificació de les principals certificacions. Així ho revela l'últim informe de l'Organització Internacional de Normalització (ISO), corresponent a l'exercici 2017. AENOR, l'entitat de certificació de referència a Espanya, ha contribuït notablement a situar el nostre país en aquestes destacades posicions.

Aquest informe, denominat ISO Survey of Certifications, és el referent mundial en certificacions de sistemes de gestió de conformitat amb normes internacionals ISO i es publica cada any amb dades actualitzades de tots els països. Les certificacions analitzades van des de les més tradicionals com gestió de la qualitat o gestió ambiental, fins a les més innovadores, com seguretat de la informació, qualitat de serveis de tecnologies de la informació (TU), gestió de la continuïtat del negoci o seguretat viària, entre d'altres.

Les empreses espanyoles ocupen els següents llocs en les principals certificacions:  

  • Gestió de la qualitat ISO 9001. Espanya és el setè país del món, amb prop de 32.000 certificats de conformitat amb aquesta norma. La ISO 9001 és l'eina de gestió de la qualitat més estesa al món, amb més d'un milió d'organitzacions que l'apliquen eficaçment. Entre altres avantatges, aquesta certificació millora els processos i elimina els costos (inclosos els directament monetaris) de la ‘no qualitat’, en una aposta per la millora contínua.
  • Gestió ambiental ISO 14001. Les empreses espanyoles són les cinquenes del món, amb més de 13.000 certificats de conformitat amb la norma ISO 14001. Al món hi ha 362.600 organitzacions certificades de conformitat amb la norma de gestió ambiental. Aquest certificat ajuda a prevenir els impactes ambientals mitjançant l'ús dels mitjans necessaris per evitar-los, reduir-los o controlar-los.
  • Gestió de l'energia ISO 50001. Espanya és el vuitè país del món per nombre de certificats ISO 50001, amb 568 segells. Al món hi ha 22.900 organitzacions certificades. Aquest certificat ajuda a gestionar i reduir el consum d'energia en les empreses, amb la influència positiva que suposa en termes de reducció de costos financers associats i d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. L'aplicació d'aquesta norma aconsegueix generar a les empreses un estalvi de fins al 30% del cost energètic.
  • Seguretat de la informació ISO 27001. Espanya és el desè país del món per nombre de certificats de seguretat de la informació ISO 27001, amb més de 800 reconeixements. Aquest certificat ajuda a protegir i reforçar els sistemes d'informació de les organitzacions, mitjançant la implantació de controls adequats per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat del sistema d'informació.
  • Qualitat dels serveis de tecnologies de la informació (TU) ISO 20000. Espanya és el sisè país del món per nombre de certificats ISO 20000, amb prop de 200 reconeixements. Aquest certificat acredita que les empreses han implantat un sistema de gestió de la qualitat en els seus serveis de TI, optimitzant l'eficiència en el servei i reduint costos, en una aposta per la millora contínua.
  • Seguretat alimentària ISO 22000. Espanya és el desè país del món, amb prop de 600 certificats segons aquesta norma. Aquest estàndard estableix els requisits per assegurar la innocuïtat dels aliments en tota mena d'organitzacions de la cadena de subministrament, independentment de la seva mida o complexitat. La norma ISO 22000 és l'única norma que s'aplica a tota la cadena alimentària.
  • Seguretat viària ISO 39001. Espanya és el cinquè país del món per nombre de certificats segons ISO 39001. Al món, ja hi ha més de 600 organitzacions certificades en aquesta norma, durant el segon any en què ISO analitza la seva implantació per països. Aquesta certificació ajuda a les empreses a millorar la seguretat de les seves operacions i a reduir la sinistralitat.

  • Continuïtat del negoci ISO 22301. Espanya és el novè país del món per nombre de certificats, segons la norma ISO 22301. Aquest certificat acredita que les organitzacions han posat en marxa i apliquen una sèrie de controls i mesures per gestionar els riscos generals a què estigui exposada la continuïtat del negoci, tenint en compte la gestió dels riscos globals i l'anàlisi de l'impacte en el negoci dels processos crítics.

Segons aquest informe, al món hi ha més d'1,5 milions d'organitzacions certificades, cosa que demostra que les empreses i institucions veuen en la certificació una eficaç eina de millora de la seva competitivitat, que contribueix a generar confiança.