Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notícies>Aljarafesa obté el certificat AENOR de protocols davant la COVID-19
Aljarafesa obté el certificat AENOR
Notícia

Aljarafesa obté el certificat AENOR de protocols davant la COVID-19

08/09/2020

AENOR ha concedit el certificat de protocols davant la COVID-19 a Aljarafesa, i es converteix així en la primera empresa del sector de l'aigua a l'àmbit nacional que obté aquest segell.

Per a l'obtenció d'aquest certificat s'han contrastat els protocols establerts per Aljarafesa d'acord amb una metodologia desenvolupada sobre la base de les recomanacions i dels requisits de diferents documents nacionals i internacionals, emesos per organismes com el Ministeri de Sanitat o l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Aquesta certificació de protocols de bones pràctiques ha consistit en fer avaluacions exhaustives de la gestió d'Aljarafesa dels riscos derivats de la COVID-19, començant per la gestió dels riscos específics de l'organització i l'aplicació de protocols que hi estiguin alineats.

Per auditar-los protocols s'han valorat diferents aspectes entre els quals hi ha la gestió de salut laboral, les bones pràctiques de neteja, la rentada de la roba, el correcte ús de productes químics, el transport dels empleats, la higiene del personal, el correcte ús dels equips de protecció individual (EPI), la formació i informació cap als treballadors, la comunicació amb les parts interessades, la gestió de residus, les mesures organitzatives per minimitzar riscos, etc.

Certament, durant aquests últims mesos, els plans de contingència han suposat un suport primordial per a aquest tipus d'empreses, prestadores de serveis bàsics i essencials, que gràcies a una gestió organitzada i coordinada, han permès la continuïtat i la garantia del servei de proveïment d'aigua potable i sanejament d'aigües residuals, sense minvar la qualitat del producte i donant cabuda, fins i tot, a millores en els processos amb relació a les demandes exigides per la situació de crisi sanitària.