Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notícies>Unión de Mutuas obté verificació Memòria sostenibilitat amb el nou GRI
Notícia

Unión de Mutuas aposta per un model de gestió responsable

14/09/2023

AENOR ha concedit a Unión de Mutuas la verificació de la seva Memòria de sostenibilitat verificada amb el nou estàndard GRI (Global Reporting Initiative), la institució de referència en l'àmbit internacional per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat; es tracta de documents en què les organitzacions informen sobre els aspectes econòmics, mediambientals i socials de les seves activitats, productes i serveis.

La verificació independent duta a terme per AENOR manifesta que una memòria de sostenibilitat és conforme amb els principis i directrius especificats per GRI i que la informació és veraç. Millora la qualitat, utilitat i credibilitat de la informació i dels processos de gestió. A més, declara la fiabilitat de la informació que s'hi recull, cosa que fa que aquesta eina de comunicació demostri el compromís d'una organització amb el desenvolupament sostenible, la manera més eficaç d'aportar als grups d'interès informació útil, fiable, comparable i material sobre la gestió dels impactes ambientals, socials i econòmics de l'organització.
Unión de Mutuas és una associació d'empreses, sense ànim de lucre ni de captació d'empreses o autònoms, que col·labora en la gestió de la Seguretat Social de conformitat amb el que estableix la legislació vigent, prestant els seus serveis a les seves empreses associades, treballadors i treballadores per compte propi adherits i per compte d'altri protegits.

Així mateix, Unión de Mutuas disposa de diversos certificats d'AENOR, com ara el de compliment normatiu penal, segons l'UNE 19601, que corrobora que l'entitat enforteix de manera contínua la seva cultura de compliment a través de l'adopció de les millors pràctiques de compliment normatiu, govern corporatiu, responsabilitat social i ètica empresarial. A més, l'entitat posseeix el certificat del Esquema Nacional de Seguretat (ENS), que aporta confiança en l'ús dels mitjans electrònics; el de Seguretat de la informació (ISO 27001), que assegura els seus serveis de TI; el certificat del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10, que recull aquells aspectes més rellevants de sostenibilitat (econòmics, ambientals, socials i de bon govern); i el esquema EFQM, que corrobora una estratègia orientada cap a l'excel·lència.