Salta navegació principal
Ets a: Home>Declaració d'accessibilitat
Declaració d'accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

El portal web d'AENOR s'ha desenvolupat adoptant una sèrie de mesures amb l'objectiu de millorar la seva accessibilitat, i que pugui ser navegat per tant usuaris com sigui possible independentment de les seves limitacions personals o tecnològiques.


Per fer-ho, s'ha treballat sobre la base dels requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 de la norma UNE 139803:2012 Requisits d'accessibilitat per a continguts al web, que es correspon amb el nivell de conformitat AA (Doble-A) de les pautes internacionals d'accessibilitat per al contingut web WCAG 2.0 definides pel Consorci per a la World Wide Web (W3C).

S'ha fet una comprovació mitjançant eines semiautomàtiques i una auditoria manual del compliment dels requisits aplicables a aquest nivell Doble-A, actualment s'està treballant en la resolució d'alguns problemes identificats.

Entre els avantatges que aporta la implantació de les tècniques i criteris d'accessibilitat als usuaris del lloc web, hi ha els següents:

 • Facilitar l'accés dels usuaris i independentment de les seves capacitats, entorn, o infraestructura tecnològica.
 • Facilita l'accés amb diferents navegadors (es visualitza correctament en les últimes versions dels navegadors més habituals com Microsoft Internet Explorer (llevat de versió 6 obsoleta), Netscape, Mozilla Firefox, Safari i Google Chrome).
 • Els continguts es presenten estructurats i més clars, i faciliten la seva interpretació.
 • Millora la navegació i l'experiència de l'usuari.

Per fer-ho, s'han adoptat, entre altres mesures:
 • Separació entre contingut i presentació, utilitzant els fulls d'estil (CSS).
 • S'afegeixen alternatives textuals al contingut no textual.
 • Jerarquització del contingut, utilitzant el marcatge estructural i semàntic adequat per a la informació i les relacions existents entre el contingut.
 • Aplicació dels estàndards del W3C.
 • Millora de la navegabilitat, menú de navegació visible en totes les pàgines, fil d'Ariadna.
 • La mida del text està definida en unitats relatives perquè l'usuari el pugui ampliar o reduir. El text es pot redimensionar de manera que pugui ser llegit per persones amb problemes de vista. Utilitzeu CTRL+ o CTRL -
 • A totes les pàgines del lloc web s'ha inclòs el mecanisme conegut com a fil d'Ariadna, que indiquen a l'usuari la ruta seguida a aquesta pàgina des de la pàgina principal.
 • S'han identificat els acrònims i abreviatures.
 • Tots els enllaços estan identificats i ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle. S'identifiquen els formats dels arxius que són descarregables, com PDF.
 • S'avisa l'usuari de les obertures de noves finestres. 

Excepcions

Els continguts disposats per ampliar informació amb formats diferents d'HTML com PDF, en la seva majoria, no incorporen característiques d'accessibilitat. AENOR es compromet a proporcionar aquests documents en format accessible a qui ho sol·liciti.