Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Continuïtat del negoci

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Cursos en plans de continuïtat de negoci

Cursos en plans de continuïtat de negoci

Cap negoci està al marge dels imprevistos. Fins i tot amb estratègies de desenvolupament molt ben definides sempre hi ha la possibilitat que algun incident trastoqui els plans. La figura del responsable de continuïtat de negoci proporciona estabilitat al sistema: és l'encarregat de garantir que, davant qualsevol situació inesperada, l'organització compta amb prou capacitat per mantenir-se sense que les seves operacions es vegin afectades. Es tracta d'un perfil professional molt exigent que requereix una gran preparació i que, precisament per aquest motiu, està tan valorat en l'àmbit de la consultoria.

Nombre de resultats: 3

Continuidad del negocio

Gestión de la continuidad (ISO 22301)

S-0J Auditor/a líder de continuidad del negocio ISO 22301

  Live Training   Presencial  In Company

S-25 Auditor/a Interno/a ISO 22301. Continuidad del negocio

  Live Training   Presencial  In Company

S-28 Sistemas de gestión de la continuidad del negocio. ISO 22301

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 3

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Formació en continuïtat de negociLa gestió de la continuïtat de negoci (GCN) i la implantació de plans de continuïtat de negoci (PCN) són dues àrees estretament vinculades. Les dues es basen en la norma ISO 22301 i comparteixen també un objectiu comú: cobrir les necessitats immediates de qualsevol empresa durant la gestió d'una crisi.

La formació AENOR en pla de continuïtat del negoci ISO 22301 comprèn temes de gestió i bones pràctiques d'auditoria, anàlisi de l'impacte en el negoci i valoració de riscos, així com desenvolupament de plans de contingència. Són només algunes de les àrees més destacades de la formació com a gestor de plans de continuïtat de negoci, una figura que s'ha de mantenir sempre actualitzada en qüestions normatives i regulatòries. Els nostres cursos sobre continuïtat de negoci proporcionen una visió molt més àmplia i completa sobre aquests requisits en l'àmbit nacional i europeu.

Tal com plantegem la formació en pla de continuïtat de negoci ISO 22301, els cursos AENOR en aquesta àrea es divideixen en tres apartats: auditor en cap, auditor intern i sistemes de gestió de la continuïtat de negoci. Els tres estan basats en un coneixement extens i actualitzat de la norma ISO 22301, amb diferents nivells d'anàlisi i especialització, des de la implantació de sistemes de gestió fins a la capacitació en funcions d'auditories periòdiques o les habilitats d'actuació davant situacions imprevistes.

La formació en continuïtat de negoci està orientada sobretot a consultors i directors d'operacions, encara que comprèn camps tan extensos de la gestió de negocis que també pot interessar a responsables en seguretat de la informació o a altres professionals que vulguin obtenir un coneixement més ampli sobre la norma ISO 22301 i la resta d'estàndards aplicables a la gestió de la continuïtat de negoci.

Els cursos AENOR tenen una important càrrega pràctica. La intenció és que els alumnes adquireixin les eines adequades per al desenvolupament d'una activitat que exigeix una gran capacitat d'anàlisi i actuació. Són cursos en modalitat tant presencial com live training, cosa que implica que les classes també es poden seguir en streaming (EN DIRECTE), interactuant a través del Campus Virtual.