Salta navegació principal
Ets a: Home>Formació>Igualtat, diversitat i integració de persones

Campus AENOR


Entrevista Susana Lozano sobre Campus AENOR, El Economista

Més informació

Cursos de plans d'igualtat

Cursos de plans d'igualtat

Les empreses amb 50 treballadors o més tenen l'obligació d'implantar plans d'igualtat que garanteixin el mateix tracte i les mateixes oportunitats per a homes i dones. El període d'adaptació al Reial decret sobre igualtat aprovat el 2019 i les seves posteriors modificacions s'estén fins al març de 2022 per a les empreses d'entre 50 i 100 treballadors. La urgència de transformació també suposa un augment en la demanda de professionals amb coneixements específics sobre la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral. En aquest sentit, la formació en igualtat de gènere és també el motor del canvi.

Nombre de resultats: 13

Igualdad, diversidad e integración de personas

SD-12 Gestión de la tolerancia en centros educativos

  Live Training   Presencial  In Company

Titulaciones Propias AENOR

Titulación Propia SD-0D Experto/a en igualdad

  Live Training  In Company

Igualdad de género

SD-10 Igualdad en el contexto laboral

  Live Training   Presencial  In Company

SD-09 Marco general para la igualdad de trato y oportunidades

  Live Training   Presencial  In Company

SD-03 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

  Live Training   Presencial  In Company

SD-01 Taller de diseño de Planes de Igualdad

  Live Training   Presencial  In Company

SD-05 Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad

  Live Training   Presencial  In Company

Nombre de resultats: 13

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Formació en igualtat de gènere

Amb el compromís d'avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes, a AENOR hem dissenyat un programa de formació en igualtat que proporciona les eines i els coneixements fonamentals per a la posada en marxa de plans de responsabilitat social d'acord amb la nova legislació. Volem oferir una nova visió de la gestió empresarial des d'aquesta perspectiva de gènere i el que implica: auditories retributives i control salarial, cultura empresarial i comunicació no sexista o anàlisi i seguiment de les mesures aplicades per combatre les desigualtats en l'àmbit laboral.

La formació en igualtat de gènere que oferim a AENOR es pot cursar de dues maneres. O bé de manera independent mitjançant cursos i tallers específics en disseny de plans d'igualtat, anàlisi de la bretxa salarial i igualtat d'oportunitats entre homes i dones, o bé de manera conjunta. Per rebre la formació en igualtat més completa, hem dissenyat una titulació pròpia que engloba tots aquests cursos i tallers: el Programa avançat d'igualtat de gènere en l'empresa. Una anàlisi exhaustiva de la situació actual de la política de les empreses en matèria de gènere i un instrument clau per a la seva adaptació al canvi.

Aquests cursos tenen com a objectiu formar els professionals que s'encarregaran d'implantar, a l'empresa, plans d'igualtat que contribueixin a erradicar la bretxa salarial i altres desigualtats de gènere en l'empresa. Estan inicialment dirigits al personal de RH en qualsevol de les seves àrees, però també són interessants per a perfils directius, gestors, assessors i auditors, i, en general, per a qualsevol càrrec amb responsabilitats en matèria d'igualtat o interès a contribuir en aquest camp.

AENOR posa a la teva disposició tota la tecnologia i els mitjans perquè puguis formar-te, oferint els cursos d'aquesta àrea en dues modalitats d'aprenentatge: presencial i Live Training (streaming). Live Training està creat per simular que ets a l'aula de manera presencial, i per això té la mateixa qualitat que si fos totalment presencial. Això s'aconsegueix fent la formació amb els mateixos docents, materials i continguts que les formacions presencials.