Salta navegació principal
Normes UNE - AENOR
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

Conformity assessment. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Évaluation de la conformité. Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais

Data edició:
2005-06-15 /Vigent
Versió confirmada el dia:
2010-11-03
Equivalències internacionals:

EN ISO/IEC 17025:2005 (Idèntic)

ISO/IEC 17025:2005 (Idèntic)

Altres versions vigents:
Anul·lacions:
Correccions:
82
Idioma Format

Format físic i digital

Nota: Preus sense IVA ni despeses d'enviament

Afegir al cistell