Salta navegació principal
Normes UNE - AENOR
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM:2006

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM:2006

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. (ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)

Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)

Data edició:
2006-12-27 /Vigent
Versió confirmada el dia:
2010-11-03
Equivalències internacionals:

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006 (Idèntic)

ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006 (Idèntic)

ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006 (Idèntic)

Altres versions vigents:
Correccions:
0
Idioma Format

Format físic i digital

Nota: Preus sense IVA ni despeses d'enviament

Afegir al cistell