Salta navegació principal
Ets a: Home>Normes i llibres>Informació de normes UNE
Normes nacionals, europees i internacionals

Normes nacionals, europees i internacionals

Novetats

UNE-EN ISO 14971_2020
UNE-EN ISO 14971:2020
Dispositius mèdics/productes sanitaris (MD). Aplicació de la gestió de riscos als MD. (ISO 14971:2019).


Compra

UNE-EN ISO 19036_2020
l'UNE-EN ISO 19036:2020

Microbiologia de la cadena alimentària. Estimació de la incertesa del mesurament per a determinacions quantitatives. (ISO 19036:2019).

Compra

UNE-EN 15842_2020
UNE-EN 15842:2020

Productes alimentaris. Detecció d'al·lergògens alimentaris. Consideracions generals i validació dels mètodes.

Compra

UNE 171340_2020
UNE 171340:2020

Validació i qualificació de sales d'ambient controlat en hospitals.

Compra

UNE-EN ISO 7027-2_2020
UNE-EN ISO 7027-2:2020

Qualitat de l'aigua. Determinació de la terbolesa. Part 2: Mètodes semiquantitatius per a l'avaluació de la transparència de les aigües. (ISO 7027-2:2019).

Compra

UNE-EN 13830:2016+A1:2021
UNE-EN 13830:2016+A1:2021

Façanes lleugeres. Norma de producte.

Compra

PNE-EN ISO 21420
PNE-EN ISO 21420

Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d'assaig. (ISO 21420:2020).

Compra

UNE-EN ISO 25424 - 2020
UNE-EN ISO 25424:2020

Esterilització de productes per a la salut. Vapor d'aigua i formaldehid a baixa temperatura. Requisits per al desenvolupament, la validació i el control de rutina d'un procés d'esterilització per a productes sanitaris. (ISO 25424:2018).

Compra

Normes destacades

UNE-EN ISO 9001:2015
UNE-EN ISO 9001:2015

​Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits

Compra

ISO 45001
ISO 45001:2018

Sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina

Compra

UNE-ISO/IEC 20000-1:2018
UNE-ISO/IEC 20000-1:2018

​Tecnologies de la informació. Requisits del sistema de gestió de serveis

Compra

UNE-ISO 31000:2018
UNE-ISO 31000:2018

Gestió del risc. Directrius

Compra

UNE 23500:2018

Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.

Compra

UNE - EN ISO 50001:2018
, de sistemes de gestió de l'energia.

Compra

  UNE-EN ISO 22000:2018
UNE-EN ISO 22000:2018

Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments.

Compra

UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge. 

Compra

Aviat

UNE-ISO/PAS 45005:2021

gestió de la salut i la seguretat en el treball. Directrius generals per treballar de manera segura durant la pandèmia de la COVID-19


Reserva-la

PNE 23500

Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.

Reserva-la

PNE-EN 45557
PNE-EN 45557

Mètode general per a l'avaluació del contingut de material reciclat de productes relacionats amb l'energia.

Reserva-la

PNE-EN 45552

Mètode general per a l'avaluació de la durabilitat dels productes relacionats amb l'energia.

Reserva-la