Salta navegació principal
Ets a: Home>Normes i llibres>Informació de normes UNE
Normes nacionals, europees i internacionals

Normes nacionals, europees i internacionals

Novetats

UNE-ISO 55002:2020

Gestió d'actius. Sistemes de gestió. Directrius per a l'aplicació de l'ISO 55001.

Compra

UNE_ISO_18091_2019
UNE - EN ISO 14067:2019

Gasos amb efecte d'hivernacle. Petjada de carboni de productes. Requisits i directrius per a la quantificació. (ISO 14067:2018).

Compra

UNE 100166:2019

Climatització. Ventilació d'aparcaments.

Compra

UNE 197001:2019

Criteris generals per a l'elaboració d'informes pericials.

Compra

UNE-EN 71-8:2019
UNE-EN 71-8:2019

Seguretat de les joguines.

Compra

Estructures d'acer i alumini Requisits tècnics per a les estructures d'acer
UNE-EN 1090-2:2019

​Estructures d'acer i alumini. Requisits tècnics per a les estructures d'acer.

Compra

ESPECIFICACIÓ UNE 0061:2019

​Indústria 4.0. Sistema de gestió per a la digitalització. Criteris per a l'avaluació de requisits.

Compra

Normes destacades

UNE-EN ISO 9001:2015
UNE-EN ISO 9001:2015

​Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits

Compra

ISO 45001
ISO 45001:2018

Sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina

Compra

UNE-ISO/IEC 20000-1:2018
UNE-ISO/IEC 20000-1:2018

​Tecnologies de la informació. Requisits del sistema de gestió de serveis

Compra

UNE-ISO 31000:2018
UNE-ISO 31000:2018

Gestió del risc. Directrius

Compra

UNE 23500:2018

Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.

Compra

UNE - EN ISO 50001:2018
, de sistemes de gestió de l'energia.

Compra

  UNE-EN ISO 22000:2018
UNE-EN ISO 22000:2018

Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments.

Compra

UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge. 

Compra

Aviat

PNE 178601 territoris rurals
PNE 178601

Territoris rurals intel·ligents. Definició, atributs i requisits

Reserva-la

PNE-prEN ISO 22301

Seguretat i resiliència. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Requisits. (ISO/DIS 22301:2019).

Reserva-la

Productes sanitaris. Aplicació de la gestió de riscos als productes sanitaris. (ISO/DIS 14971:2018)
PNE-prEN ISO 14971

Productes sanitaris. Aplicació de la gestió de riscos als productes sanitaris. (ISO/DIS 14971:2018)

Reserva-la