Salta navegació principal
Ets a: Home>Normes i llibres>Informació de normes UNE
Normes nacionals, europees i internacionals

Normes nacionals, europees i internacionals

Novetats

UNE-ISO/PAS 45005:2021

gestió de la salut i la seguretat en el treball. Directrius generals per treballar de manera segura durant la pandèmia de la COVID-19

Compra

Amiant
UNE 171370-2:2021
Amiant. Part 2: Localització i diagnòstic de l'amiant.

Compra

UNE-EN-ISO-26000
UNE-EN ISO 26000:2021

Guia de responsabilitat social. (ISO 26000:2010).

Compra

Sistema de gestió de la innovació
UNE-EN ISO 56002:2021

Gestió de la innovació. Sistema de gestió de la innovació. Orientació. (ISO 56002:2019).

Compra

Eines i mètodes per a l'aliança en innovació
UNE-EN ISO 56003:2021

Gestió de la innovació. Eines i mètodes per a l'aliança en innovació. Orientació. (ISO 56003:2019).

Compra

Requisits del sistema de gestió de l'R+D+I
UNE 166002:2021

gestió de la R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l'R+D+I.

Compra

Equipament de les àrees de joc i superfícies
UNE-EN 1176-7:2021

Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 7: Guia per a la instal·lació, inspecció, manteniment i utilització.

Compra

Microbiologia dels aliments per a consum humà i animal.
UNE-EN ISO 7932:2005/A1:2021

Microbiologia dels aliments per a consum humà i animal. Mètode horitzontal per al recompte de Bacillus cereus presumptius. Tècnica de recompte de colònies a 30 ºC. Modificació 1:
Inclusió d'assajos opcionals. (ISO 7932:2004/Amd 1:2020, Versió corregida 2020-08).

Compra

Normes destacades

UNE-EN ISO 9001:2015
UNE-EN ISO 9001:2015

​Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits

Compra

ISO 45001
ISO 45001:2018

Sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina

Compra

UNE-ISO/IEC 20000-1:2018
UNE-ISO/IEC 20000-1:2018

​Tecnologies de la informació. Requisits del sistema de gestió de serveis

Compra

UNE-ISO 31000:2018
UNE-ISO 31000:2018

​Gestió del risc. Directrius.

Compra

UNE 23500:2018

Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.

Compra

UNE - EN ISO 50001:2018
, de sistemes de gestió de l'energia.

Compra

  UNE-EN ISO 22000:2018
UNE-EN ISO 22000:2018

Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments.

Compra

UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge. 

Compra

Aviat

PNE 23500

Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis.

Reserva-la

PNE-EN 45557
PNE-EN 45557

Mètode general per a l'avaluació del contingut de material reciclat de productes relacionats amb l'energia.

Reserva-la

PNE-EN 45552

Mètode general per a l'avaluació de la durabilitat dels productes relacionats amb l'energia.

Reserva-la

Sistemes de gestió de compliance. Requisits amb orientació per al seu ús
PNE-ISO/DIS 37301

Sistemes de gestió de compliance. Requisits amb orientació per al seu ús.

Reserva-la