Salta navegació principal

Normes i llibres

​​​​​Normes UNE

Una norma és un document tècnic d'aplicació voluntària basat en els resultats de l'experiència i del desenvolupament tecnològic, que ajuden a augmentar els nivells de qualitat i seguretat i a posicionar-te al mercat.

Cerca la teva norma


UNE-EN ISO 9001:2015

Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits

94

UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017

Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge. (ISO/IEC 17025:2017)

82

UNE-EN ISO/IEC 27001:2017

Tecnologia de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de la seguretat de la informació. Requisits. (ISO/IEC 27001:2013 incloent-hi Cor 1:2014 i Cor 2:2015)

62

UNE - EN ISO 50001:2018

UNE - EN ISO 50001:2018

, de sistemes de gestió de l'energia. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 50001:2018).

69,00

UNE-EN ISO 13485:2018

UNE-EN ISO 13485:2018

Productes sanitaris. Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits per a fins reglamentaris. (ISO 13485:2016). (Versió consolidada)

92,00

UNE-EN ISO 14064-1:2019

UNE-EN ISO 14064-1:2019

Gasos amb efecte d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, en l'àmbit de les organitzacions, per a la quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos amb efecte d'hivernacle. (ISO 14064-1:2018).

87,00

UNE-EN ISO 22000:2018

UNE-EN ISO 22000:2018

Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments. Requisits per a qualsevol organització en la cadena alimentària. (ISO 22000:2018).

81,00

​​​​​Normes d'altres organismes

AENOR és distribuïdor oficial de les normes editades pels principals organismes de normalització: ISO, IEC, BSI, DIN, ASTM, IEEE, SAE…

Cerca la teva norma


ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems - - Requirements with guidance for utilitzi

146,68

ASTM A370-20

Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products

67,48

DIN 34824:2020-10

12 point sòcol for bolts and screws

35,61

ISO 16140-3:2021

ISO 16140-3:2021

Microbiology of the food chain - - Method validation - - Part 3: Protocol for the verification of reference methods and validated alternative methods in a single laboratory.

164,78

ISO 14971:2019

Medical devices - Application of risk management to medical devices.

146,27

ASTM D2240-15e1

Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness.

47,90

DIN EN 17404:2019-07

Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain bikes; German and English version prEN 17404:2019 / Noti: Dóna't of issue 2019-05-31.

77,76

​​Llibres

 

Novetats

eBooks

CDU

Outlet


Guia pràctica per a la integració de sistemes de gestió. ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Aquest llibre descobreix les claus per crear i desenvolupar amb èxit un pla d'integració entre els sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

38

Guia per a l'aplicació de l'UNE-EN ISO 9001:2015

Una guia que facilita tota la informació per dissenyar, implantar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat.

71,25

Guia pràctica per implementar l'economia circular a les pimes

Aquesta guia pretén ajudar les organitzacions a establir una estratègia de desenvolupament cap a un creixement sostenible per ser rendibles a llarg termini, deixant endarrere la dinàmica “extreure-fabricar-utilitzar-llençar”.

22,56