Salta navegació principal
management gestió de risc

Transforma el risc en oportunitat, gràcies a AENOR

El context canviant en el qual es mouen les organitzacions és cada vegada més complex i les exigències dels grups d'interès són cada vegada més grans.

Disposar de plans de contingència que s'anticipin a possibles situacions de risc és fonamental en les organitzacions actuals. Una gestió integral dels diferents riscos ha de formar part dels plans estratègics i de gestió de les organitzacions, i assegurar-ne no només l'èxit empresarial, sinó la continuïtat i la supervivència d'aquesta, en un entorn segur i saludable.

Normes, Formació i Certificació et donen una visió global de tota l'oferta de serveis i productes AENOR en Gestió de Riscos i Salut a l'empresa:

Solucions en Gestió del risc UNE-ISO 31000

NORMES

LLIBRESCURSOS

LIVE TRAINING (EN DIRECTE)

Els cursos s'imparteixen en una plataforma de teleformació amb presència simultània de professor i alumnes interactuant a l'Aula Virtual durant tota la formació. Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i tenint en compte els dubtes i les consultes dels alumnes. El professor combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis col·laboratius en equips de treball, cosa que garanteix l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.


CERTIFICACIÓ

La nova certificació de Gestió del Risc segons l'UNE-ISO 31000 reconeix les organitzacions que han implantat un model de risc d'acord amb aquesta nova versió de la norma ja certificable. Enfocada principalment al risc corporatiu, permet avançar en la gestió d'altres tipus de riscos més específics com els operatius, jurídics, financers o estratègics.

Abans de finalitzar 2020, aquells certificats en l'Especificació AENOR EA0031:2013 hauran de fer la transició cap a UNE-ISO 31000.

Com certificar-se?Solucions en Gestió de la continuïtat del negoci

NORMES
  • UNE-EN ISO 22301:2015 Protecció i seguretat dels ciutadans. Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci. Especificacions
  • UNE-EN ISO 22313:2015 Protecció i seguretat dels ciutadans. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Directrius   

CURSOS

El curs s'imparteix en una plataforma de teleformació amb presència simultània de professor i alumnes interactuant a l'Aula Virtual durant tota la formació.
Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i tenint en compte els dubtes i les consultes dels alumnes. El professor combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis col·laboratius en equips de treball, cosa que garanteix l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.

CERTIFICACIÓ

La certificació AENOR d'acord amb la norma UNE-EN ISO 22301:2015 permet afrontar i superar, de la millor manera possible, situacions d'incertesa, crisi i canvis que acompanyen l'entorn actual empresarial. Suposa la posada en marxa i aplicació de controls i mesures per gestionar els riscos generals als quals estigui exposada la continuïtat del negoci d'una organització, tenint en compte la seva capacitat de resiliència.

Com certificar-se?

Coneix l'experiència de Mapfre

Solucions en Gestió d'emergències

NORMES
  • UNE-ISO 22320:2013 Protecció i seguretat dels ciutadans. Gestió d'emergències. Requisits per a la resposta a incidents

CURSOS

El curs s'imparteix en una plataforma de teleformació amb presència simultània de professor i alumnes interactuant a l'Aula Virtual durant tota la formació.

Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i tenint en compte els dubtes i les consultes dels alumnes. El professor combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis col·laboratius en equips de treball, cosa que garanteix l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.

CERTIFICACIÓ

La certificació AENOR en Gestió d'Emergències segons l'UNE-ISO 22320 permet a les organitzacions demostrar que disposen de les millors pràctiques per poder respondre de forma eficaç i coordinada davant situacions d'emergències, catàstrofes i incidents imminents. Aquesta resposta s'ha de basar en l'establiment d'una ordre i un control organitzacional amb una presa de decisions clara, d'estructures i procediments adequats, i amb una traçabilitat i gestió de la informació coordinada, en la qual es té en compte la cooperació i el treball conjunt amb totes les parts involucrades a donar aquesta resposta per tal de minimitzar les conseqüències i salvar vides.

Coneix l'experiència d'IFEMA


Solucions en ISO 45001 – Seguretat i salut a la feina

CURSOS

Els cursos s'imparteixen en una plataforma de teleformació amb presència simultània de professor i alumnes interactuant a l'Aula Virtual durant tota la formació. Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i tenint en compte els dubtes i les consultes dels alumnes. El professor combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis col·laboratius en equips de treball, cosa que garanteix l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.

CERTIFICACIÓ

Amb la implantació de la certificació AENOR d'acord amb la norma ISO 45001 les organitzacions seran capaces de reduir els riscos per a la seguretat i la salut a la feina i els seus costos associats, així com fomentar el benestar dels seus empleats i de parts interessades, sense oblidar-nos de l'impacte favorable que tot l'anterior té directament en la societat. Orientada a la gestió proactiva del risc i tenint com a requisit la gestió del canvi, ambdós punts cobren una especial importància en el moment actual. Aquesta certificació ajudarà les organitzacions a resoldre amb eficàcia les conseqüències actuals i futures del moment en el qual estem vivint i que impactaran en els entorns laborals.

La certificació AENOR d'organització saludable complementa la certificació de seguretat i salut, i aporta una potent eina de gestió perquè un grup de persones i mitjans de l'organització, la cultura, el clima i les pràctiques de la qual creïn un ambient que promogui la salut, la seguretat, el benestar i el compromís dels seus integrants amb les famílies, la comunitat i altres parts interessades.

Ara més que mai, és el moment de comprometre's amb la comunitat i aquesta eina valora aquestes iniciatives.

¿Com certificar-se?

Coneix l'experiència del Grup Bunzl

Coneix l'experiència de Vicky Foods

La gestió de la seguretat com a estratègia

Les organitzacions compromeses amb la gestió de riscos són conscients que la implantació de normes els ofereix la possibilitat de dur a terme aquesta gestió de manera més eficaç, tot maximitzant oportunitats i minimitzant pèrdues.

AENOR t'ofereix els seus serveis de certificació basats en els estàndards, les normes i referències legals més exigents, en els àmbits de la seguretat i salut laboral, seguretat de productes i instal·lacions, seguretat de la informació, seguretat alimentària i seguretat en la cadena de subministrament, entre d'altres.

Més informació

 

    Programari per facilitar la gestió de riscos

Mà tocant la pantalla d'una tauleta tàctil 

Certool és la família de solucions informàtiques d'AENOR per a la gestió eficaç dels sistemes ISO

A més, com a novetat, acabem de renovar el mòdul de riscos, que permet automatitzar completament el procés de gestió del risc i representar mapes en gràfics visuals i interactius


Coneix Certool

 
Mapfre
AENOR dona suport a les organitzacions en temps de crisi
 

Més informació

 
 
En 2 minuts
 
 
Entrevista a Enrique Esteve
IFEMA
Experiència d'IFEMA en Gestió d'emergències

Més informació

Mapfre
Experiència de Mapfre en Continuïtat de Negoci

Més informació

UNE-ISO 31000
Gestió global del risc amb l'UNE-ISO 31000

Més informació