Salta navegació principal
Nova ISO 20000

Plataforma de Confiança “Vèncer la COVID-19" Seguim avançant amb més força que mai!

Certificació de proveïdors de servei energètic classificat
Certificació de proveïdors de servei energètic classificat
Certificació de proveïdors de servei energètic classificat
Certificació de proveïdors de servei energètic classificat
Certificació de proveïdors de servei energètic classificat
Certificació de proveïdors de servei energètic classificat


 
ISO/PAS 45005

​​​​
 ​

AENOR ajudarà novament, com ho vam fer el 2020, la societat davant el repte que suposa l'arribada de la sisena onada i les noves variants del virus.

Per fer-ho, reforcem les nostres solucions dins la Plataforma de Confiança Vèncer la COVID-19, amb una metodologia que s'adapta a la situació epidemiològica de cada moment i, en funció d'aquesta, prioritza sobre les qüestions més rellevants en la prevenció i protecció del contagi.

 • AENOR ha emès, en aquests dos anys, certificats per a més de 13.000 centres en les solucions relacionades amb protocols davant la COVID-19 i més de 320 certificats en certificació de màscares FFP2 de la Plataforma Vèncer la COVID-19, així com centenars d'anàlisis assajos de laboratori de màscares higièniques, fet que aporta confiança a la societat a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica.
 • En aquest temps, AENOR ha contribuït a generar confiança a les organitzacions, perquè permet estructurar els seus protocols d'actuació davant la pandèmia i fa visible el seu compromís amb la seguretat i salut dels seus clients i parts interessades amb la utilització de la potència de la Marca d'AENOR.
 • La implantació de les certificacions d'AENOR, tant de protocols en tots els sectors com d'EPI màscares com a mesura de protecció individual, han traslladat la confiança i tranquil·litat que la societat requeria al seu dia a dia, a l'hora d'utilitzar el transport públic, anar a comprar, desplaçar-se a un hospital, allotjar-se en un hotel o treballar en una organització amb protocols davant la COVID-19 certificats.  

Què t'oferim

 • Certificats que garanteixen una gestió basada en les actualitzacions més recents de protocols d'actuació que inclouen les últimes recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres organismes nacionals i internacionals.
 • Certificats que identifiquen les empreses de neteja i desinfecció amb processos d'higienització controlada
 • Certificacions de sectors específics com el sector turístic
 • Certificats d'equips de protecció elaborats conforme a normes
 • Auditories en remot de diferents certificacions, que permeten no endarrerir els processos de certificació
 • Formació en línia en directe
 • Anàlisis de laboratori de COVID-19 en superfícies
 • Supervisió dels processos de producció de productes sanitaris i de protecció per inspectors d'AENOR
 • Accés a normes que indiquen com elaborar materials essencials en la lluita contra la pandèmia, així com la prestació de serveis d'acord amb protocols específics

NORMES

A més de les més demanades aquests dies, t'oferim altres normes destacades del sector sanitari:


FORMACIÓ
 

AENOR posa a la teva disposició tota la tecnologia i els mitjans perquè puguis continuar amb els teus plans de formació, per a això, AENOR ha creat LIVE TRAINING, formació EN DIRECTE a casa teva, a la feina o on tu vulguis.

Live Training està creat per simular que ets a l'aula de manera presencial, i per això té la mateixa qualitat que si fos totalment presencial. Això s'aconsegueix fent la formació amb els mateixos docents, materials i continguts que les formacions presencials.

Curs que et permetrà l'elaboració del protocol davant la COVID-19 de la teva organització per assegurar l'actuació i el funcionament en condicions de seguretat, i minimitzar els riscos per a treballadors i clients.
Coneix els passos i les qüestions a tenir en compte tant per a l'elaboració dels protocols segurs, o la revisió dels ja elaborats, amb referències legals i sectorials concretes.

Amb aquest curs coneixeràs les directrius establertes per aquesta nova norma que ajudaran la teva organització a afrontar, d'una forma ràpida i eficaç, els riscos que representa una situació de pandèmia per a la salut, la seguretat i el benestar de les persones en tots els ambients de treball, inclòs el teletreball i els entorns mòbils, així com de la seguretat i salut de totes les parts interessades externes a l'organització.

Amb una metodologia que s'adapta a la situació epidemiològica de cada moment i, en funció d'aquesta, prioritza sobre les qüestions més rellevants en la prevenció i protecció del contagi. 

CERTIFICACIÓ
 • AENOR renova el seu Certificació de protocols davant la COVID, amb una metodologia que s'adapta a la situació epidemiològica de cada moment i, en funció d'aquesta, prioritza sobre les qüestions més rellevants en la prevenció i protecció del contagi, tenint en compte les directrius que els organismes competents encara segueixen requerint, i sempre alineada amb la revisió dels seus plans de contingència i continuïtat de negoci.
 • Certificació UNE ISO/PAS 45005 Treball segur durant la pandèmia de la COVID-19. AENOR avança en el desenvolupament de la certificació de protocols davant la COVID-19, i incorpora als seus processos: d'una banda, els requisits de l'especificació internacional UNE ISO/PAS 45005 (que posa l'accent en mesures de salut i benestar psicològic) i, d'una altra, tota l'experiència acumulada en aquests dos anys d'auditories rigoroses i intensives en els diferents sectors de la societat (ja són més de 13.000 els centres certificats per AENOR), amb el control i la implicació del Comitè ONE Health d'AENOR, que ha reunit experts dels diferents camps d'acció per a aquest abordatge rigorós en el combat contra la pandèmia.
 • Verificació de protocols davant la COVID-19 en esdeveniments Aquesta verificació té com a objectiu ajudar les organitzacions amb una eina que generi el nivell més gran de garantia possible en l'organització dels seus esdeveniments, per poder demostrar així davant de clients, empleats i públic en general el compromís per evitar la propagació de la COVID-19 i augmentar la seguretat d'aquests. A AENOR som pioners a verificar les mesures davant la COVID-19.
 • Certificació Marcatge CE d'equips de protecció individual
 • Certificació Higienització controlada. Suposa un abordatge complet de la gestió realitzada de les activitats de neteja i desinfecció, i consisteix en avaluacions exhaustives tant presencials com documentals, així com en la presa de mostres per a la detecció de SARS-CoV-2 (COVID-19) mitjançant la tècnica PCR, d'aerobis i d'enterobactèries en superfícies, anàlisi gestionada pel laboratori d'AENOR, per verificar l'eficàcia dels protocols i de les metodologies prèviament definides.
 • Certificació SAFE TOURISM CERTIFIED de l'Institut per a la Qualitat turística Espanyola (ICTE) per certificar 21 referencials que afecten 21 àmbits diferents de la cadena de valor del turisme espanyol.

ANÀLISIS I ASSAJOS

La implantació de les certificacions d'AENOR ha traslladat la confiança i tranquil·litat que la societat requeria en el seu dia a dia, a l'hora d'utilitzar el transport públic, anar a comprar, desplaçar-se a un hospital, allotjar-se en un hotel o treballar en una organització amb protocols davant la COVID-19 certificats.  

AENOR, en aquests dos anys, ha certificat més de 320 fabricants de màscares FFP2 així com centenars d'anàlisis, assajos de laboratori de màscares higièniques, i ha aportat confiança a la societat a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica.

Verificació dels processos de neteja i desinfecció

 • La verificació dels processos de neteja i desinfecció ha estat sempre un aspecte crític en determinats sectors com en l'agroalimentari o el sanitari. Ara, a causa de les circumstàncies que seguim vivint, contínua sent una eina imprescindible que ens permet augmentar la seguretat de les persones davant el coronavirus en els diferents ambients en què ens movem: comerços, centres de treball, transport públic, etc.

Anàlisi de màscares higièniques

 • Les màscares higièniques han de complir els requisits especificats a les normes UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020 i UNE 0065:2020 per poder-ne assegurar el correcte funcionament. AENOR ha posat en marxa els assajos necessaris per poder verificar el compliment d'aquestes especificacions:
  • Eficàcia de Filtració Bacteriana (EFB): aquest assaig permet determinar el grau de filtració de les màscares, i és el requisit mínim del 95% en el cas de les màscares no reutilitzables i del 90% en les màscares reutilitzables.
  • Respirabilitat: aquesta anàlisi avalua la facilitat de respirar amb la màscara a partir de diversos mesuraments de la pressió diferencial; el resultat ah de ser menor de 60 Pa/cm2
  • Neteja microbiana: de forma addicional als requisits de les normes de màscares higièniques, fem l'anàlisi de neteja microbiana per tal de determinar la càrrega biològica (nombre de microorganismes) de la màscara abans d'utilitzar-la.

Anàliside coronavirus en superfície. Verifica l'eficàcia dels procediments de neteja i desinfecció amb el servei d'anàlisi del virus SARS-CoV-2 en superfícies i aigua mitjançant PCR.


DESCOBREIX-HO EN EL VÍDEO

INSPECCIÓ

Es necessiten certeses sobre el material que s'adquireix i es rep. Per a això, els inspectors d'AENOR supervisen els processos de producció de productes sanitaris i de protecció (màscares sanitàries, màscares EPI, guants, ulleres, etc.) i s'asseguren que els enviaments corresponen amb el que s'ha acordat.

Plataforma de Confiança Vèncer la COVID-19

Com oferir confiança davant la COVID-19


Més informació

Certificació de màscares higièniquesMés informació


Solucions a nous desafiaments per a la seguretat


Més informació

UNE-ISO/PAS 45005: AENOR reforça les seves solucions davant la COVID-19


Més informació

Sense abaixar la guàrdia davant la COVID-19


Més informació

Solucions ISO 22000