Salta navegació principal
Ets a: Home>Validació mètodes analítics alternatius
Validació mètodes analítics alternatius

Validació mètodes analítics alternatius

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AENOR és la primera entitat a Espanya que valida i certifica mètodes d'assaig alternatius.​

Durant les últimes dècades, i en especial durant els últims anys, s'han produït nombrosos avenços en els camps de la biotecnologia, l'automatització i la microelectrònica que han comportat el desenvolupament d'un gran nombre de mètodes d'anàlisi amb uns fonaments o procediments per dur a terme la detecció i quantificació dels microorganismes que difereixen dels mètodes de referència que recullen les normes internacionals.​ Aquests mètodes es coneixen com a mètodes alternatius, i presenten notables millores respecte dels mètodes tradicionals.

​Certificar els mètodes alternatius

La indústria i els laboratoris requereixen cada vegada mètodes d'assaig més ràpids i automatitzats, però al mateix temps que siguin tan fiables i segurs com els mètodes de referència.

La certificació dels mètodes d'assaig alternatius permetrà als fabricants i distribuïdors d'aquests mètodes obtenir un aval de la fiabilitat d'aquests, així com de la seva equivalència amb els mètodes de referència per part d'un tercer independent.

Al mateix temps la certificació facilita el reconeixement dels mètodes alternatius per part de l'administració i de les entitats d'acreditació, simplificant en gran mesura el procés de validació del mètode a l'hora d'acreditar-lo.​​

En què consisteix la certificació?

AENOR és l'única entitat que duu a terme el procés integral de validació i certificació de mètodes d'assaig alternatius d'acord amb la norma UNE EN ISO 16140 "Microbiologia de la cadena alimentària. Validació de mètodes".


Processos de certificació

Estudi comparatiu

AENOR laboratori fa un estudi comparatiu del mètode alternatiu davant el mètode de referència amb l'objectiu de determinar si els dos mètodes són equivalents​

Estudi interlaboratori

​La finalitat d'aquest estudi és determinar la diferència de sensibilitat del mètode de referència i alternatiu quan es posen en pràctica en diferents laboratoris analitzant les mateixes mostres. 

Auditoria del procés de fabricació

​AENOR audita el procés de producció per verificar l'assegurament de la qualitat i els controls en la producció.

Quins mètodes es poden certificar?

​AENOR certifica tant mètodes alternatius per fer determinacions microbiològiques com físicoquímiques.

 Els nostres laboratoris:

Laboratori AENOR 
Laboratori fisicoquímicLaboratori sensorialLaboratori materials​​​​​​​​​ Laboratori microbiologia​​​​​​​​​ ​​

El nostre compromís

Apostem per donar als nostres clients una resposta de màxim nivell tècnic i de servei.

​​​​​​​​​​​Laboratori AENOR