Salta navegació principal

Àrees Certificació

ÀREES DE CERTIFICACIÓ

AENOR t'ajuda a millorar els teus avantatges competitius, sigui a través de la qualitat, el respecte al medi ambient, o la seguretat laboral, demostrant la responsabilitat amb la societat i sobretot, millorant l'eficiència dels processos en la gestió empresarial.

A més de les certificacions i serveis d'avaluació més esteses, AENOR desenvolupa una constant tasca d'innovació, creant esquemes que responen a les noves necessitats de les entitats espanyoles. Així, la certificació d'AENOR és la més difosa i demandada a Espanya, les seves marques evidencien aquesta certificació i constitueixen un element diferenciador al mercat, millorant la imatge de productes i serveis oferts i generant confiança entre clients i consumidors.​

Qualitat

Llapis vermell, símbol de vàlid, iso

Medi ambient

Una fila d'arbres de diferents colors

Riscos i seguretat

Riscos i seguretat, Pantalla digital mostrant cadenats de seguretat

R+D+I

R+D+I, idea, bola de paper vista en el cel blau

Compliance i bon govern

Paraula compliance, cercle rodó, fons verd

Eficiència energètica

      Dues bombetes enceses entre plantes al ras del sòl

Responsabilitat social

Diverses pantalles digitals mostrant diversos sectors.

Tecnologies de la informació

Tecnologies de la informació 

 

Centre de coneixement

El què, qui, com, quan, per a què i a qui de la certificació 

El què, qui, com, quan, per a què i a qui de la certificació. Baixa l'ebook.​

Centre de coneixement

Responsabilitat social Dels ocells i flors a la gestió 

Coneix les “Tendències de consum benestar animal”. Baixa l'ebook.​
El desafiament AENOR

La certificació d'esquemes de gestió... Eina de compromís

Compromís d'AENOR i de totes les organitzacions certificades que, més enllà de la seva activitat, contribueixen a una millor gestió dels recursos humans, ambientals, socials i econòmics.​

T'hi compromets?
 

Com adaptar-se a la nova ISO 50001

Mosquetó assegurances, connector de cordes mostrant ISO 

Com adaptar-se a la nova ISO 50001 La norma internacional de gestió de l'energia UNE-EN ISO 50001 s'acaba de revisar. Entre altres novetats, la nova versió està més enfocada al negoci, inclou el pensament basat en riscos i dona més importància a l'anàlisi del context.

Per ajudar a les organitzacions que tenen pendent aquesta tasca, aquí s'exposa com han afrontat aquesta tasca qui ja l'ha fet.

Veure el vídeoMostra el reportatge​​​​​​