Salta navegació principal

Què és la Marca AENOR N?

Nova Marca AENOR N sostenible

La Marca N sostenible d'AENOR és la primera i única certificació a Espanya que neix amb l'objectiu d'impulsar la transformació dels sectors industrials cap a un compromís més gran amb la sostenibilitat en tres aspectes: ambiental, social i de governança.

 
 
Impuls a la construcció sostenible
Dos segells nous per certificar la sostenibilitat en la construcció

Per obtenir-lo, AENOR analitza 20 indicadors partint de la Marca AENOR N, amb un gran pes i una trajectòria de dècades en el mercat, i afegint-hi criteris per a les noves exigències de la societat.

El resultat, després del procés de certificació, és un índex numèric que reflecteix de manera clara i comparable el compromís sostenible. Un índex que permet, a més, comprovar l'evolució en el temps, ja que, any rere any, es va renovant i motiva un esforç de millora contínua en el sector.

AENOR concedeix les primeres certificacions de la Marca AENOR N sostenible a 14 fàbriques del sector siderúrgic espanyol

 
 
 
 

El passat 17 de juny, es van lliurar les primeres certificacions de la Marca AENOR N sostenible a 14 fàbriques del sector siderúrgic espanyol, pertanyents a cinc grups empresarials, que confirmen la seva aposta per un enfocament ESG: ArcerlorMittal, Celsa, CL Grupo Industrial, Grupo Riva i Meganansa Siderúrgica.

Procés de certificació de la Marca AENOR N sostenible


 ​

 Què és la Marca AENOR N?

Cada vegada són més els fabricants que aposten per AENOR a l'hora de certificar la qualitat dels seus productes. Ells són els que se sotmeten de manera voluntària a un examen complet amb l'objectiu d'assegurar de forma objectiva tot l'ecosistema, des de promotores a constructores, associacions i consumidors, que els seus productes responen als requisits de qualitat, seguretat i durabilitat establerts a les normes. A més, és complementària a l'obligatori marcatge CE per a productes subjectes a directives o reglaments europeus.

Perquè la Marca AENOR N és sinònim de diferenciació, confiança i reputació davant del mercat.

 
 
 
 

La Marca AENOR N de producte certificat:

  • És un símbol atorgat per AENOR com a entitat independent i líder en certificació.
  • És una marca reconeguda i valorada per tota la societat, ja siguin usuaris públics o privats, i facilita així la comercialització a tot el món, amb més de 100.000 productes certificats.
  • Suposa una garantia especialment valuosa per al client o usuari final en els casos de productes no subjectes a aquest marcatge CE.
  • Facilita al mercat productes que superen els requisits bàsics del marcatge CE reglamentari i els estàndards mínims de qualitat. Així ocorre en determinats sectors, com el del material elèctric de baixa tensió en general (a excepció dels cables) i determinats productes de construcció no estructurals, on és el mateix fabricant el que declara el compliment de les normes, fet que fa més valuosa, si fos possible, la certificació voluntària de productes amb la Marca AENOR N, en sotmetre als productes a estrictes controls i assajos previs al certificat AENOR.

Per certificar cada producte, AENOR desenvolupa un sistema particular de certificació en què s'indiquen els requisits que han de complir els productes: les normes i especificacions tècniques, els procediments de certificació (freqüència d'auditories, inspeccions i assajos) i les particularitats aplicables a cada família de productes.

Evolució i tipologia de productes

L'evolució de productes certificats amb la Marca N és ascendent any rere any. La raó d'aquest creixement és que és una eina que genera confiança entre les parts, ja que compta amb el reconeixement de fabricants de productes industrials, companyies de serveis, constructores, promotores o distribuïdors, així com de l'Administració Pública espanyola i d'altres entitats de certificació estrangeres amb les quals es mantenen acords que faciliten la realització dels treballs conjunts que beneficien els clients.

Actualment, hi ha més de 100.000 productes certificats amb la Marca AENOR N a tot el món. Gràcies a això, es posa de manifest que un producte o servei compleix amb els requisits definits a les normes o especificacions tècniques que se li apliquen. A continuació, es mostra l'evolució del nombre de centres de producció en els quals es fabriquen productes certificats amb la Marca N d'AENOR:

El nombre de centres amb certificats de producte de la Marca AENOR N s'incrementa fonamentalment en les tipologies de producte següents: productes plàstics, material elèctric per a instal·lacions de baixa tensió, acer estructural, cables elèctrics, guixos i escaioles de construcció, formigó estructural EHE-08, o ciments, són els més destacats.

El reconeixement internacional d'AENOR facilita l'obertura de nous mercats, en aquest sentit, el 2021 vàrem assolir la xifra de 53 països en els quals s'ubiquen els més de 1.200 centres de producció de productes certificats:

 
Marca AENOR N a la societat

La Marca AENOR N de producte constitueix un element totalment diferenciador, que està present a totes les llars i a la societat.

Podem trobar-la en qualsevol producte del nostre dia a dia, i certifica una garantia inequívoca que compleix els requisits específics.

Edifici sostenible

Exclusiu per als nostres clients