Salta navegació principal

Marca AENOR N sostenible

La Marca N d'AENOR és la primera i única certificació de sostenibilitat a Espanya que neix amb l'objectiu d'impulsar la transformació dels sectors industrials cap a un compromís gran amb la sostenibilitat en tres aspectes: ambiental, social i de governança.


 
 

Prefabricats de formigó encara més sostenibles

Nou reconeixement per a la marca N

Per obtenir-lo, AENOR analitza un mínim de 20 indicadors a partir de l'exigent certificació de qualitat dels productes Marca AENOR N, amb gran pes i trajectòria de dècades al mercat, i hi suma els criteris de sostenibilitat amb l'adopció de les noves exigències de la societat.

El resultat, després del procés de certificació, és un índex numèric que reflecteix de manera clara i comparable el compromís sostenible. Un índex que permet, a més, comprovar l'evolució en el temps, ja que, any rere any, es va renovant i motiva un esforç de millora contínua en el sector.


Procés de certificació de la Marca AENOR N sostenible


 ​

 Què és la Marca AENOR N Sostenible?

Prenent com a base de la certificació Marca AENOR N que sol·liciten les empreses de manera voluntària, i que sotmet els productes a un examen complet amb l'objectiu de garantir les característiques prestacionals dels materials de construcció, la Marca AENOR N Sostenible afegeix a aquests requisits els criteris de sostenibilitat europeus Level(s) de sostenibilitat en l'edifici.

Promotores, constructores, associacions i consumidors, confien que els productes responen als requisits de qualitat, seguretat i durabilitat que estableixen les normes, complementaris a l'obligatori marcatge CE per a productes subjectes a directives o reglaments europeus.

Aquesta certificació de sostenibilitat és clau en el procés d'adaptació dels fabricants a les directrius de les estratègies europees en termes de sostenibilitat i està alineada amb els requeriments per accedir als fons europeus Next Generation.

 
 
 
 
 
 

Els primers certificats Marca AENOR N Sostenible es van fer el juny de 2022 a 14 fàbriques del sector siderúrgic espanyol, i van confirmar la seva aposta per un enfocament ESG (ASG: ambiental, social i de bon govern), als quals els han anat succeint la resta sectors involucrats en la construcció d'edificacions.

La Marca AENOR N de producte certificat:

  • És un símbol atorgat per AENOR com a entitat independent i líder en certificació.
  • És una marca reconeguda i valorada per tota la societat, ja siguin usuaris públics o privats, i facilita així la comercialització a tot el món, amb més de 100.000 productes certificats.
  • Suposa una garantia especialment valuosa per al client o usuari final en els casos de productes no subjectes a aquest marcatge CE.
  • Facilita al mercat productes que superen els requisits bàsics del reglamentari marcatge CE i els estàndards mínims de qualitat. Així passa en determinats sectors, com el de material elèctric de baixa tensió en general (a excepció dels cables) i determinats productes de construcció no estructurals, en què és el mateix fabricant el que declara el compliment de les normes, cosa que fa més valuosa, si és possible, la certificació voluntària de productes amb la Marca AENOR N, en sotmetre els productes a estrictes controls i assajos previs al certificat AENOR.

Per certificar cada producte, AENOR desenvolupa un sistema particular de certificació en què s'indiquen els requisits que han de complir els productes: les normes i especificacions tècniques, els procediments de certificació (freqüència d'auditories, inspeccions i assajos) i les particularitats aplicables a cada família de productes.

 

Marca AENOR N a la societat

La Marca AENOR N de producte constitueix un element totalment diferenciador, que està present a totes les llars i a la societat.

Podem trobar-la en qualsevol producte del nostre dia a dia, i certifica una garantia inequívoca que compleix els requisits específics.

Edifici sostenible

Exclusiu per als nostres clients